ได้ฤกษส่งคณะทำงานตรวจสอบเครื่องเล่นซิปไลน์เหตุมีผู้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกว่าปีไม่คืบแต่เปิดให้บริการได้

ได้ฤกษส่งคณะทำงานตรวจสอบเครื่องเล่นซิปไลน์เหตุมีผู้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกว่าปีไม่คืบแต่เปิดให้บริการได้

- in headline, จับกระแสสังคม

รองผวจ.เชียงใหม่ ประชุมกรอบและแผนการทำงานของอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ถือครองและแนวเขตป่าอ.แม่ออน หลังมีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เหตุเรื่องไม่คืบหน้าทั้งๆ ที่ผ่านมาเป็นปี งง!ผู้ประกอบการเปิดให้บริการซิปไลน์ทั้งที่ปลายปีก่อนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บและจังหวัดเคยสั่งปิดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of The Gibbon ซึ่งเปิดให้บริการในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อปลายปี 2559 ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและมาตรฐานความปลอดภัย จนมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการรายนี้ปิดให้บริการชั่วคราว

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน Flight of The Gibbon กลับเปิดบริการตามปกติ โดยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการครอบครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตาม กำกับ และตรวจสอบพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4227/2559 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2559 โดยเป็นการหารือข้อแก้ไขในปัญหาที่มีผู้ร้องเรียน และในที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of The Gibbon ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเล่นโหนสลิง หรือ ซิปไลน์ โดยมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอแม่ออน อบต.ห้วยแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

โดยคณะทำงานฯ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการ Flight of The Gibbon เพื่อหาแนวเขตของพื้นที่ให้บริการกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นได้ให้ทางนายอำเภอแม่ออนและทาง อบต.ห้วยแก้ว ประสานให้ผู้ที่มาจดทะเบียนเข้ามาชี้แนวเขตด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นผู้ประกอบการรายนี้ ได้แจ้งขออนุญาตต่อทางท้องถิ่นเพื่อเปิดบริการในพื้นที่ป่าจำนวน 14 ไร่ โดยใช้เอกสารสิทธิ์เป็นใบ สค.1 จำนวน 2 ใบ ใบแรกพื้นที่ 4 ไร่ และอีกใบพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งกรมที่ดินจะทำการตรวจสอบการครอบครอง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ว่ามีการประกอบธุรกิจผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานมายืนยัน ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยคณะทำงานฯจะลงพื้นที่ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่ อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เพื่อนำรายละเอียดมาประชุมสรุป จากนั้นจะมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาว่าจะมีการสั่งการให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้