ผู้ว่าฯเชียงใหม่จับเข่าชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เชื่อข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนะชะลอปลูกข้าวออกไปก่อน ยอมรับปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าปี 58 ท ...

กระแสขนมจีนคลุกน้ำปลายังซาไม่สนิท กลับมีแกงจืดเศษฟักวิญญาณไก่โผล่ซ้ำอีก ทำให้นึกอนาถกับคุณภาพชีวิตเด็กไทย ที่ต้องกล้ำกลืนอาหารกลางวันแบบด้อยคุณค่าทางโภชนาการ และผลลัพธ์ก็คือเด็กจำนวนมากมีภาวะอ้วน ผอม ...

กกร.เชียงใหม่เดินเครื่องขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองภายใต้”กฎบัตรเชียงใหม่” เผยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐแลถะเอกชนในการปรับเปลี่ยนบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ จากให้รัฐเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด มาเป็นกา ...

บสย.จับมือ KOTEC ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างไทย-เกาหลี พร้อมหนุนนักลงทุนแดนกิมจิ เพิ่มโอกาสขยายการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ...

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุ ...