NPN

  • ตั้งคณะทำงานเขียนหลักสูตรเชียงใหม่ศึกษา เน้นศึกษาตลอดชีวิต

  • ผู้ว่าฯพร้อมนำคณะเยือน "หนิงเซียะ"สานความสัมพันธ์ดันอุตสาหกรรมฮาลาล

  • หอการค้าเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

ระทึกกระเป๋าต้องสงสัยหน้าร้านเสริมสวย EODตรวจค้น-แค่เสื้อผ้านักท่องเที่ยว

ระทึกกระเป๋าต้องสงสัยหน้าร้านเสริมสวย lesbian porn ชุด EODตรวจสอบพบแค่เสื้อผ้านักท่องเที่ยว

สกน.จี้ hot lesbian porn สปช.ยุติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับอนุ กมธ.ที่ดิน-ป่าไม้

Read More...


วัฒนธรรมเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมขับซอ 3 วัย สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ระทึกกระเป๋าต้องสงสัยหน้าร้านเสริมสวย ชุด EODตรวจสอบพบแค่เสื้อผ้านักท่องเที่ยว

ชาว hot gay porn ต.ขัวมุง ต้านตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์-จี้เทศบาลฟังเสียงคนในพื้นที่

ชาว ต.ขัวมุง ต้านตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์-จี้เทศบาลฟังเสียงคนในพื้นที่

สกน.จี้ สปช.ยุติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับอนุ กมธ.ที่ดิน-ป่าไม้