ภาคเหนือ / ข้าราชการ พ่อค้า เครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วภาคเหนือ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ยืนยันให้ไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปเม ...

นับตั้งแต่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 มาถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 88 ปี แต่ประชาธิปไตยไทยยังคงเป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ บางครั้งหุบใบ บางเวลาเหลือครึ่งใบ และนานๆ ครั้งถึงจะเบ่งบาน การต่อสู้และเร ...

ปางช้างแม่สา ลงนาม MOU ร่วมกับม.แม่โจ้ วิจัยและผลิตปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ชีวภาพ  ต่อยอดสู่การผลิตกาแฟหมักมูลช้างแห่งแรก เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ ช่วยเหลือในการเลี้ยงช้าง รวมทั้งสืบสานตำนาน 44 ปี ของปางช้าง ...

ไทย/เมียนมา – ในหลวงทรงห่วงใย ส่งรถพระราชทานตรวจเชื้อโควิดด้านชายแดนแม่สอด หลังสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมายังพุ่งต่อเนื่อง จนชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนผวา หวั่นคนทะลักเข้าไทย ระบาดรอบ 2รายงานสถานการณ์โควิ ...

นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 บริเวณสันอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนั้นนักศึกษาได้รวมตัวกันขับไล่เผด็จการ  จนนำไปสู่เหตุการ ...