เชียงใหม่ / คณะนิติศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมเปิดป้ายอยากเลือกตั้งอีกครั้ง แฉก่อนหน้านี้ มีมือดีแอบเก็บป้ายออก จึงต้องเปิดป้ายซ้ำ พร้อมจุดเทียน และอ่านแถลงการณ์ ให้รัฐบาล-กกต.ยึดระบอบประชาธิปไตย คืนอำนาจสู่ ...

แม้จะมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปีให้เติบโตสมวัย ปลอดภัยปลอดโรค แต่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่มี รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง คือ ...

รัฐมนตรีฯเกษตรเปิดถนนพาราดินซีเมนต์ ถนนต้นแบบสายแรกของอบจ.เชียงใหม่ “บ้านหัวฝายเชื่อมสะลวงนอก” เผยข้อดีถนนมีความแข็งแรง ยืดหยุ่นทนต่อน้ำท่วมขัง รับแรงอัดได้สูง ทนทาน ประหยัดกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 เท่ ...

หน่วยงานรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการระดับภูมิภาค และแวดวงอื่นๆ ร่วม 500 คนร่วมประชุมและเสนอแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมนโยบาย Belt & Road (B & R) และ Lancang ...

-ประชาชนร้องเรียนมาเนื่องจากเดือดร้อนและเกรงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางถนนทิพยเนตร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เนืาองจากมีหลุมกลางถนนทิพยเนตรด้านหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐเชียงใหม่ ที่ผ฿รับเหมาทำงานแบบล ...