กลุ่มคัดค้านการทดลองไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาคัดค้านสหรัฐฯทดลองเชื้อโวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ เนื่องจากหวั่นว่าจะเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ออกมาอีกทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่รวม ...

จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ “ภุชงค์ โพธิกุฎสัย” กับพวก ทุจริตโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ ...

 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลสำรวจสมาชิกฯพบยอดขายธุรกิจก้ำกึ่งระหว่างทรงตัวกับดีขึ้น แต่สภาพคล่องทางการเงินตึงตัว ขณะที่สมาชิกหอการค้าฯประมาณ 1 ใน 5 อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการดูแล คาดแนวโน้มไตรมาส ...

รายงานพิเศษ น้ำโขงเปลี่ยนทิศ:วิถีชีวิตเปลี่ยนไป กว่า 10 ปีที่มีการถกเถียง โต้แย้งและเรียกร้องให้ร่วมกันหาทางออก หลังจากพบความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและนิเวศน์วิทยาในแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน ...

กลุ่มนักศึกษา ประชาชน นักกิจกรรม และสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ ซึ่งปัจจุบันคือสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงวีระชนเดือนตุลา ที่ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเย็นวันที ...