วช.ผนึกกำลังร่วมกับมช. ภาคเอกชนลงนาม MOU โครงการประเทศไทยไร้หมอกควันเพื่อขับเคลื่อนและถ่ายทอดแนวทางการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร เพื่อลดการพึ่งพาไฟไปยังพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาค ตัวแทนชาวแม่แจ่ม ...

ซีพีจิตอาสา รวมใจช่วยพี่น้องในชนบทให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรม “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร” หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร 741 ครัวเรือน ให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี &n ...

ก่อสร้างอุโมงค์แม่แตง-แม่งัด-แม่กวงอุปสรรคเพียบ สร้างมากว่า 2 ปีผลงานรวมช้ากว่าแผนงานกว่า 27% เจอทั้งโพรงถ้ำขนาดใหญ่ น้ำใต้ดินท่วมหัวเจาะพัง ขณะที่พื้นที่ก่อสร้างในเขตอุทยานฯต้องรอ ครม.ใหม่เคาะการเพิก ...

บสย.จับมือ KOTEC ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างไทย-เกาหลี พร้อมหนุนนักลงทุนแดนกิมจิ เพิ่มโอกาสขยายการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ...

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุ ...