ระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศดับไฟป่าดอยขะม้อ จังหวัดลำพูน ขณะที่ 3 จังหวัด ลำพูน พะเยาและตาก ดัชนีคุณภาพอากาศยังแย่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 สั่งหน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการและรายงานสถานการณ์ เมื่อวั ...

ตัวอย่างจากธนาคารความดี ที่กลุ่มผู้บริหาร ผู้นำ แกนนำเด็กและเยาวชน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน ได้สัมผัสและเรียนรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงรา ...

จัดแสดงนิทรรศการศิลปะระดับประเทศ “One Love Art Exhibition”ครั้งเเรกในภาคเหนือ รวมผลงานจากหลากหลายศิลปิน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสามารถของศิลปินไทย ที่ลาน One Square, One Nimman จังหวั ...

สมาคมพืชสวนฯจับมือสมาคมกาแฟและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความร่วมมือในอาเซียนให้เป็นแหล่งผลิตกาแฟสำคัญของโลก ขณะที่เชียงใหม่เดินหน้ายุทธศาสตร ...

-ประชาชนร้องเรียนมาเนื่องจากเดือดร้อนและเกรงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางถนนทิพยเนตร ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เนืาองจากมีหลุมกลางถนนทิพยเนตรด้านหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐเชียงใหม่ ที่ผ฿รับเหมาทำงานแบบล ...