ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเวลาปกติ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท ...

“นี่คือกาแฟสายพันธุ์อราบิก้าต้นแรก ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากทรงมีพระราชดำริให้ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง ปลูกกาแฟทดแทนฝิ่น อันเป็นสารเสพติดให ...

ราชมงคลล้านนา ผสาน บ้าน วัด โรงเรียน น้อมใจจัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน                 “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” เทิดไท้พระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา นำศาสตร์พระราชา โคก หน ...

รายงานพิเศษ น้ำโขงเปลี่ยนทิศ:วิถีชีวิตเปลี่ยนไป กว่า 10 ปีที่มีการถกเถียง โต้แย้งและเรียกร้องให้ร่วมกันหาทางออก หลังจากพบความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและนิเวศน์วิทยาในแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่าน 6 ประเทศ คือ จีน ...

นักกิจกรรมและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบนลานประตูท่าแพ พร้อมจุดเทียนรำลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี การปราบปรามประชาชนชาวเมียนมา ที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่ ...