เชียงใหม่ / จ่านิว นำกลุ่ม People Start up จัดกิจกรรม “ปิดสวิตซ์ ส.ว. ไม่โหวตนายกฯ” ตั้งโต๊ะหน้าคณะนิติศาสตร์ มช. รณรงค์ให้นักศึกษา-ผู้สนใจเขียนจดหมายกระตุกมโนสำนึก ส.ว.ย้ำเดินสายทุกภาค เพื่อไม่ให้เมื ...

แม้เมืองไทยจะเป็นเมืองเกษตรกรรม ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร แต่ความเจ็บป่วย และขาดความปลอดภัยด้านอาหาร เพราะปนเปื้อนด้วยสารเคมี ก็นับเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หลายๆ พื้นที่ เกิดการตื่นตัว และหันมาขั ...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานจอดรถบัส ด้านทิศใต้อาคา ...

รมว.วัฒนธรรมแถลงผลสำเร็จของไทยในการผลักดันแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เผยเดือนก.ค.นี้นำศิลปินในอาเซียนออกสู่สายตาประชาคมโลกเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานเปนอัตลักษณ์ พร้อมจั ...

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุ ...