ผวจ.เชียงใหม่เซ็นต์คำสั่งในประกาศจังหวัด“ไม่อนุญาตให้ปล่อยโคม” 5 อำเภอเขตปลอดภัยการบิน “ศุภชัย”สั่งเข้มอ้าง พ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับใหม่บัญญัติข้อห้ามชัดเจน หวั่นโดนม.157 ส่วนที่อนุญาตไปแล้วแนะให้ถามท่า ...

“เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสา เฝ้าถามหาพ่อมาอย่างน่าหดหู่ใจยิ่งนัก เขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่า พ่อเขาไปไหน ไปนานแค่ไหน แล้วเมื่อไหร่พ่อเขาจะกลับมา” “ร่างหนึ่งที่ร่วงหล่น ได้ปลุกคนขึ้นทวงถาม ใครคือผู้กระทำ ...

นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ ( IE ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตเครื่อง REMO นวัตกรรม ADVANDED OXIDATION PROCESS ( AOP ) ล้างสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ ทำความสะอาดได้สูงสุด 99 ...

กงสุลใหญี่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.เวียงเชียงรุ้งเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้ ...

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุ ...