NPN

  • พล.ร.7 เปิดกิจกรรม 7 ค่าย 9 หน่วยร่วมช่วยด้วยรักปลูกผักไร้สารพิษ

  • เกษตรกรดอยเต่าอ่วม อ่างเก็บน้ำแม่ตูบแห้งขอด เหลือแค่ 3.4% ของความจุ

  • สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือ จัดกิจกรรมจุดเทียนส่องรัฐธรรมนูญส.ศิวรักษ์ ปาฐกถาพิเศษ “ประวัติศาสตร์นอกกรอบรัฐชาติในอุษาคเนย์”

กงสุลจีน มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ให้สองแพนด้า ช่วง ช่วง - หลินฮุ่ย

นักวิชาการนิติศาสตร์ มช. จัดเสวนา-เสรี -สาธารณะ ตอนตุลาการศึกษา

PM.10 พุ่ง เชียงใหม่ตั้ง ฉก.ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า