ร.7 พัน5 ปาย ระดมกำลังพลช่วยค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าท่วมปายหนักสุดในรอบ 10 ปี เมื่อ 17 ส.ค. 62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน5 อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้นำกพลังชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณะภ ...

เกือบ 50 ปี ที่บ้านหนองอุก หรือ“อรุโณทัย” อดีตหมู่บ้านชาวจีนอพยพ ของกองพล 93 ก๊กมินตั๋ง เติบโตจากหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยมากถึ ...

คณะวิทย์ มช. จัดงานแถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”เผยพืชสกุลมหาพรหมหลายชนิดมีสารเคมีทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง จึงเป็นที่น่าสนใจว่า“พรหมจุฬาภรณ์”อาจจะมีสารเคมีทุ ...

กงสุลใหญี่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับรพ.เวียงเชียงรุ้งเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้ ...

นักศึกษา และผู้สนใจ เดินทางมาร่วมลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเนืองแน่น ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง 14.00-18.00 น. วันที่ 29 มี.ค.62 หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุ ...