แม่ทัพภาคที่ 3 มั่นใจห้วง 90 วันก่อนฝนมาสามารถรับมือและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 ได้ ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเผย”บิ๊กป้อม”สั่งให้ปชส.ให้ประชาชนรับรู้แนวทางและการแก้ปัญหาของรัฐบาล แจงพลิ ...

ในช่วงฤดูหนาวไปจรดฤดูร้อน ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่สูงเกินค่ามาตรฐานหลายเท่าตัวมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยบางปีพบว่าสูง 500-600 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ ...

ลำพูน / เมืองจามเทวีใช้มาตรการเชิงรุก ทำความเข้าใจประชาชนทุกพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด หวังลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ขณะที่สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง–ลำพูน หนุนโรงเรียน ชุมชน ร่วมทำแนวกันไฟ-ตั้งจุดเฝ้าระว ...

วช.ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มช.และสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้จัดงานประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อ “ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากา ...

นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 บริเวณสันอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนั้นนักศึกษาได้รวมตัวกันขับไล่เผด็จการ  จนนำไปสู่เหตุการ ...