ไกด์ไทยเดือด เร่งรัฐปฏิรูปการทำงาน หยุดเปิดช่องให้มัคคุเทศก์ต่างด้าว

ไกด์ไทยเดือด เร่งรัฐปฏิรูปการทำงาน หยุดเปิดช่องให้มัคคุเทศก์ต่างด้าว

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ (10 ก.ค.60) / ไกด์ไทยเดือด รัฐเปิดช่องมัคคุเทศก์ต่างด้าวประกอบอาชีพ ย้ำทางออกรัฐต้องเร่งปราบบริษัทนำเที่ยวนอมินีต่างชาติ พร้อมปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้รู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ยืนยันมัคคุเทศก์ไทยไม่ขาดแคลน

จากการที่นายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแถลงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้ โดยย้ำว่ามัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางที่มีสัญชาติไทย มีศักยภาพและจำนวนมากเพียงพอที่จะสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้ จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ในไทยได้ แม้รัฐบาลจะอ้างว่าเพื่อให้มัคคุเทศก์ต่างด้าวมาสอนภาษาหลัก 3 ภาษา คือ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย  แต่ในความเป็นจริงแล้วมัคคุเทศก์ต่างด้าวกลับไม่ช่วยในการสอนภาษาแต่อย่างใดพร้อมกันนั้น ยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล ให้เร่งปราบปรามบริษัทนำเที่ยวที่เป็นตัวแทน หรือนอมินีของต่างชาติ นำนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์ราคาถูก แล้วหาประโยชน์จากร้านค้าและห้างร้านของตน โดยต้องปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และให้มัคคุเทศก์เข้ามาร่วมแก้ปัญหา ซึ่งจากข้อมูลจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ กรมท่องเที่ยวเที่ยว พบว่ามีมัคคุเทศก์ขึ้นทะเบียนไว้จนถึงปี 2559 มากถึง 76,329 คน แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป 52,387 คน และมัคคุเทศน์เฉพาะพื้นที่ 18,123 คน ที่เหลือเป็นมัคคุเทศก์ประเภทอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางคำศรีดา แป้นไทย นักอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ กล่าวว่า ความจริงแล้วงานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว เป็นอาชีพ 1 ใน 39 อาชีพ ที่สงวนไว้ให้คนไทยอยู่แล้ว ทำไมต้องให้มัคคุเทศก์ไทยตกอยู่ในสภาพถูกกดดัน ไร้ทางสู้ แล้วจะโปรโมทการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำไม สุดท้ายก็หอบเงินกลับไป คนไทยจะได้อะไร คงเป็นแค่เศษเงินที่กระเด็นออกมา ยิ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มากับกรุ๊ปทัวร์ กระทั่งเศษเงินก็ไม่กระเด็นออกมา

“หากจะแก้ปัญหา ที่อ้างว่าคนไทยอ่อนเรื่องภาษา ตั้งแต่ภาษาอังกฤษมาแล้ว ทำไมไม่มีนโยบายยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ตั้งแต่ชั้นประถม แต่ปล่อยให้คนไทยถูกดูถูกจากนานาประเทศมาแต่ไหนแต่ไร แม้แต่เพื่อนบ้านใกล้เคียงยังหัวเราะเยาะคนไทย ที่สำคัญคือกระทั่งคนไทยด้วยกันที่พูดภาษาอังกฤษได้ ก็หัวเราะเยาะเพื่อนร่วมชาติ ตอนนี้มาภาษาจีน ก็ยังไม่ขยับกันอีก เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องระดับชาติ สมาคมมัคคุเทศก์ทั้งประเทศ คงต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อความอยู่รอดให้ได้” นางคำศรีดา กล่าว.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้