เทศบาลฯยันน้ำในคูเมืองใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้หลังเติมคลอรีน ติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำ

เทศบาลฯยันน้ำในคูเมืองใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้หลังเติมคลอรีน ติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยันคุณภาพน้ำในคูเมืองใช้เล่นน้ำได้ เผยผลตรวจของสนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ทำก่อนที่จะมีการผันน้ำดีเข้าคูเมือง พร้อมเติมสารคลอรีนและติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนบนผิวน้ำ

ที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่พร้อมกับฉีดพ่นคลอรีน เพื่อปรับสภาพน้ำในคูเมืองรองรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายทัศนัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ทางสำนักการช่างดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ โดยได้ทำการประสานกับทางชลประทานเชียงใหม่ผันน้ำดีเข้าคูเมืองตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมาและได้เติมสารคลอรีนเพื่อปรับปรุงสภาพน้ำ ซึ่งขณะนี้คุณภาพน้ำอยู่ในสภาพที่สามารถใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบๆ คูเมืองจำนวน 10 จุดและวิเคราะห์ว่ามี 8 จุดมีสภาพเสื่อมโทรมและอีก 2 จุดมีสภาพเสื่อมโทรมมาก ซึ่งจริงๆ คณะที่เข้ามาตรวจสอบไม่ได้ประสานกับทางเทศบาลฯก่อนและยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีการผันน้ำดีจากโครงการชลประทานแม่แตงที่เก็บกักน้ำไว้มาไล่น้ำเสียในคูเมืองและปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งเทศบาลฯเริ่มทำตั้งแต่วันที่ 3 และขณะนี้สภาพน้ำก็เริ่มดีขึ้น

“ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมมีคำแนะนำให้เทศบาลปรับปรุงสภาพน้ำโดยเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มออกซิเจนในน้ำซึ่งเทศบาลฯเองก็มีแผนงานที่ทำอยู่แล้ว รวมทั้งโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ติดตั้งเครื่องเติมออกซิเจนบนผิว เฝ้าระวังตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก็ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพน้ำอยู่ในสภาพใช้เล่นน้ำได้”นายทัศนัย กล่าวชี้แจง

ทางด้านนางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ทางคณะได้ทำการสำรวจสิ่งมีชีวิตในคูเมืองเชียงใหม่และคุณภาพน้ำ ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่าในแหล่งน้ำยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่และสภาพน้ำก็สามารถใช้เล่นสงกรานต์ได้.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้