เครือซีพีมอบน้ำดื่มให้แม่แจ่ม ห่วงสถานการณ์ไฟป่าฝุ่นควันฯ

เครือซีพีมอบน้ำดื่มให้แม่แจ่ม ห่วงสถานการณ์ไฟป่าฝุ่นควันฯ

เครือซีพี ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี ร่วมสนับสนุนโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน ประจำปี 2566 ด้วยการมอบน้ำดื่ม CP เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมี นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือฯ ส่งมอบให้แก่ นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ณ ที่ว่าการ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่าขอขอบคุณเครือซีพีในการเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่สำคัญในการร่วมบูรณาการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มในครั้งนี้ โดยหลังจากนี้จะดำเนินการส่งมอบน้ำดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าในระดับชุมชนจำนวน 104 หมู่บ้าน ในการปฏิบัติภารกิจการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้ยุทธศาสาสตร์ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม และการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า ที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เครือซีพีขอร่วมส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมอบน้ำดื่มเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่กระจายกำลังประจำจุดเฝ้าระวัง เดินลาดตระเวน สร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ สถานการณ์หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สำหรับเครือซีพีเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชน ที่เข้ามาขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงมีเป้าหมายร่วมแก้ปัญหาดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ นายนนท์กล่าวทิ้งท้าย

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้