ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ยกทัพ รด. โชว์ศักยภาพรับตรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกฯ แข็งขัน

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ยกทัพ รด. โชว์ศักยภาพรับตรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกฯ แข็งขัน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ยกทัพ รด. โชว์ศักยภาพรับตรวจมาตรฐานศูนย์ฝึกฯจัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติและฝึกในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ พันเอก กฤตภาส โตจำเริญ ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ โดยมี พันเอก เดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 , คณะนายทหาร , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร กว่า 500 นาย ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดแสดงผลงานและกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติและฝึกในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ  การแสดงรำนาฏมวยไทย  การจัดบูธนิทรรศการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของศูนย์การฝึกฯ ทั้ง 15 ด้าน  การแสดงยุทธวิธีทางทหารและบุคคลท่ามือเปล่า  การสาธิตกำลังพลประจำปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. การแสดงผลงานของสถานศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ยังได้เชิญหน่วยงานภายนอก 7 หน่วยงาน จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การดับไฟป่าและดับเพลิง , การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากไฟดูด , การลำเลียงผู้ป่วยผ่านลำน้ำ , การกู้ภัยทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR จากนักศึกษาวิชาทหารกว่า 50 นาย ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้