ลพ.มอบกำลังใจให้นักรบชุดขาว ที่เตรียมไปช่วย ร.พ.สนาม จ.นนทบุรี

ลพ.มอบกำลังใจให้นักรบชุดขาว ที่เตรียมไปช่วย ร.พ.สนาม จ.นนทบุรี

ลำพูน / เมืองหริภุญไชย ร่วมส่งและให้กำลังใจ 13 นักรบชุดขาว  ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ 4 ก.ค.64 ที่บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงพยาบาลลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (นักรบชุดขาว) ชุดที่ 4  เพื่อไปปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5-18 ก.ค. 2564    โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาด-ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมให้กำลังใจส่งทีมนักรบชุดขาว หรือทีมบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดลำพูน ชุดที่ 4  อย่างคับคั่ง พร้อมทั้งมอบกระเป๋าสัมภาระให้แก่คณะบุคลากรการแพทย์ (นักรบชุดขาว ชุดที่ 4) ขณะที่พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำพูน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมมอบดอกไม้ ของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะอีกด้วยสำหรับรายชื่อผู้ที่เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามสนามบุษราคัม  ประกอบด้วย 1.น.พ.วรวุฒิ วรวุฒิวิทยา  นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้าทีม)   2. พ.ญ.กิ่งกาญจน์  ชมพูกลาง นายแพทย์ปฏิบัติการ ร.พ.ลำพูน         3. น.ส.ณัฐพร วงค์อานา เภสัชกรชำนาญการ รพ.ลี้ 4. นางการเกต  รังรองธานินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ทา   5. น.ส.สายสวาท  พัฒนการุณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญ การ รพ.ลำพูน    6. น.ส.ปิยาภนณ์  ปินตาศรี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน   7. น.ส. จุฑามาศ  คำพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำพูน  8. น.ส.เกวลิน  ปัญโญนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยหละ  9. น.ส.รจนา  พวงรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ป่าเลา  10.นางจินตนา  เรืองอินทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตะเคียนปม  11.น.ส.อังศนันท์  คุณจินระรุ่งเรือง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำพูน  12.น.ส.สุปรียา  ปัญญาวงค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ลำพูน  และ 13. น.ส.บุษยา ธิฉลาดสืบ  พยาบาลวิชาชีพปฏิติการ รพ.สต.บ้านห้วยอ้อ.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้