สีมา บิโข่ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

สีมา บิโข่ : ทางเลือกทางรอด จากวิกฤติหมอกควัน

- in นานาทัศนะ

นายสีมา บิโข่ ผู้ใหญ่บ้านขุนแปะ หมู่ 12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาหมอกควันไฟป่าว่า ตำบลบ้านแปะ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แปะ มี 16 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้ตั้งอยู่บนที่สูง 4 หมู่บ้าน จึงมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟ และดับไฟป่าทุกปี โดยไฟที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่เผาป่า ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อื่น และลุกลามเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้าน เมื่อเข้ามาแล้ว ก็รอให้ส่วนราชการ หรือหน่วยเสือไฟเข้ามาดับไม่ได้ ผู้นำหมู่บ้านกับชาวบ้านต้องช่วยกันดับทันที จะได้ไม่ลุกลามเสียหายมากไปกว่าที่เป็นอยู่

ขณะเดียวกัน ในช่วงก่อนประกาศ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด คือ 20 กุมภาพันธ์-20 เมษายน 2560 ก็มีการชิงเผาไปแล้วส่วนหนึ่ง ในพื้นที่ที่เป็นป่าเต็งรัง ทำให้ลดเชื้อเพลิงสะสมลงได้มาก ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าก็น้อยลง แต่ยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอยากให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ภาคธุรกิจ และชุมชนที่ไม่ได้อยู่ติดป่า เกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าไม่ทางตรง ก็ทางอ้อม เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ก็ได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า ทั้งด้านสุุขภาพ อากาศ หรือแม้กระทั่งด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว จึงควรให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้