“บางกอกแอร์เวยส์”ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2”

“บางกอกแอร์เวยส์”ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2”

- in headline, เศรษฐกิจ

บางกอกแอร์เวย์สนำเยาวชนจากเกาะสมุย สุโขทัย ตราด ร่วมกิจกรรมติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชนหรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำโดยกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) จัดกิจกรรม ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” โดยนำคณะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตราด และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวม 56 คน เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ มาร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบินจากพนักงานและผู้บริหารของสายการบินฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง อาทิ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และฝ่ายช่าง เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเอง และอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับเครื่องบินในห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) โดยมีกัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ให้เกียรติเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยาย นอกจากนี้เยาวชนยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินจาก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (Bangkok Air Catering) อีกด้วย

กิจกรรม ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” บริษัทฯ ได้คัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี จาก 7 โรงเรียนใน 3 จังหวัด พร้อมครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ได้แก่ โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนทีปราฏร์พิทยา จากเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จากจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และโรงเรียนตราษตระการคุณ จากจังหวัดตราด ซึ่งในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้บุตรหลานของบริษัทฯ ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชนด้วย.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้