ชลประทานเชียงใหม่ยันแม้จะเผชิญเอลนิโญ่ แต่ปีหน้ามีน้ำเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนใช้ได้ตลอดปี

ชลประทานเชียงใหม่ยันแม้จะเผชิญเอลนิโญ่ แต่ปีหน้ามีน้ำเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนใช้ได้ตลอดปี

ชลประทานเชียงใหม่ยันแม้จะเผชิญเอลนิโญ่ แต่ปีหน้ามีน้ำเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนใช้ได้ตลอดปี    แผยเขื่อนแม่งัดฯ-แม่กวงมีน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่อ่างขนาดเล็ก 101 แห่งพบในเขตดอยสะเก็ด แม่ออนและดอยหล่อมีน้ำเหลือน้อยกว่า 30%

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธุ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้างานวิศวกรรม สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำในลำน้ำปิงและลำน้ำสาขาทั้ง 7 สาขาอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปีนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค โดยปลายน้ำที่อ.จอมทองสามารถปล่อยน้ำให้ได้ทั้งอุปโภค บริโภคและภาคการเกษตรวันละ 1,192,320 ลบ.ม.ต่อวัน ขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งมีปริมาณน้ำรวม 231.194 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 43.79

โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำในปัจจุบัน 164.7 ล.ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62.16 มีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 69,685 ไร่ ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 66.48 ล.ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 25.28 พื้นที่การเกษตร 70,180 ไร่ และน้ำแม่แตงปริมาณน้ำปัจจุบัน 386,664 ล.ลบ.ม.พื้นที่การเกษตร 45,846 ไร่ ส่วนอ่างขนาดกลาง 12 แห่งมีปริมาณน้ำรวม 52 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 60.02 มีพื้นที่การเกษตร 31,980 ไร่

นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้างานวิศวกรรม สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดฯมีน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ย 42 ล้านลบ.ม.และคาดการณ์ว่าในวันที่ 1 กรกฎาคมจะมีน้ำเหลือเพียง 90 ล้านลบ.ม.แม้ว่าปีหน้าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ่ แต่ก็จะมีน้ำเพียงพอทั้งอุปโภค บริโภค ผลิตน้ำประปาและการเกษตร โดยเฉพาะในเขตชลประทานตลอดปี 2562 อย่างแน่นอน

สำหรับเขื่อนแม่กวง เมื่อต้นปีน้ำไหลลงเขื่อนค่อนข้างดี จาก 23 ล้านลบ.ม.แม้ในเดือนเม.ย.จะลดลงมาเหลือ 17 ล.ลบ.ม.ทำให้ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อนฯ 66 ล้านลบ.ม.และน้ำถูกจัดสรรให้กับพื้นที่อ.ดอยสะเก็ดและสันกำแพง โดยเปิดน้ำวันละ 370,475 ลบ.ม.ซึ่งสถานการณ์น้ำในเขื่อนปีนี้ดีกว่าปี 2560 เพราะช่วงเดียวกันจะมีน้ำในเขื่อนฯเพียง 41 ล้านลบ.ม.ซึ่งจะเห็นว่าปีนี้มีน้ำในเขื่อนสูงกว่าเดิมกว่า 20 ล.ลบ.ม.ซึ่งก็มั่นใจว่าในปีหน้าน้ำจะเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนเช่นเดียวกัน

นายเกื้อกูล กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับเขื่อนขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้ำกว่า 30% มี 1 แห่งคืออ่างเก็บน้ำแม่โก๋น อ.พร้าว ซึ่งปริมาณน้ำปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 24.41 ของความจุ ส่วนอ่างที่มีน้ำ 30-50% มี 1 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ.แม่วาง มีน้ำ 40.14 ของความจุ และอ่างที่มีน้ำ 50-80% มี 9 แห่ง และที่มากกว่า 80% อีก 1 แห่งคืออ่างบ้านแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน ซึ่งมีน้ำกักเก็บถึง 90.12% ของความจุ

สำหรับอ่างขนาดเล็ก 101 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 30,904 ล.ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งตามแผนการปลูกพืชในเขตชลประทานจำนวน 49,907 ไร่ แต่มีการปลูกพืชจริง 33,910 ไร่ โดยอ่างที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มี 3 แห่งคือ อ.ดอยสะเก็ด แม่ออนและดอยหล่อ ส่วนอีก 3 แห่งมีน้ำ 30-50% คือเชียงดาว จอมทองและดอยเต่า และอีก 13 แห่งมีน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุ ซึ่งปีนี้สถานการณ์แล้งไม่มีปัญหา ทางสำนักงานชลประทานเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ 66 เครื่องแต่มีการยืมใช้งานจริงเพียง 6 เครื่องเท่านั้น.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้