ชลประทานจับเข่าคุยทางหลวงชนบทพัฒนาเส้นทางคันคลองชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง

ชลประทานจับเข่าคุยทางหลวงชนบทพัฒนาเส้นทางคันคลองชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ชลประทานจับเข่าคุยทางหลวงชนบทเรื่องการใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาในเขตต.น้ำบ่อหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองออกสู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด

ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 (8 ส.ค.60) นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ นายอภิชัย ธีระสิกุล ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 และนายกชกร โง้วศิริ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เรื่อง การพัฒนาเส้นทางจราจรในเขตพื้นที่ผิวทางที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ผลการประชุมหารือในเบื้องต้น ทั้งสองหน่วยงานมีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่องการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น การพัฒนาเส้นทางถนนคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาแม่แตง บริเวณตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองออกสู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด การพัฒนาเส้นทางแก้ไขปัญหาการจราจร อ.แม่ริม ซึ่งต้องใช้คันคลองชลประทาน และการขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมืองเส้นทางน้ำบ่อหลวง ออกสายจอมทอง ระยะทาง 2,600 ม. เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ำและระบายน้ำ เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ส่วนในรายละเอียดในการดำเนินการจะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด.

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้