กลุ่มอุตสาหรรมประกันภัยลงขัน 1.2 ล้านบาททำประกันภัยกลุ่มให้จิตอาสาดับไฟป่าเชียงใหม่ 3.5 หมื่นชีวิต

กลุ่มอุตสาหรรมประกันภัยลงขัน 1.2 ล้านบาททำประกันภัยกลุ่มให้จิตอาสาดับไฟป่าเชียงใหม่ 3.5 หมื่นชีวิต

คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยควัก 1.2 ล้านบาท ลงขันซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเชียงใหม่ กว่า 34,000 กรมธรรม์ มีผลคุ้มครองจนถึง 10 พ.ค. 64 เผยเป็นกรมธรรม์แรกของไทย ด้านผู้ว่าฯเชียงใหม่เผยปีที่ผ่านมาสูญเสียชีวิตอาสาดับไฟป่า 3 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จังหวัดพยายามหาสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเหล่านี้

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 ที่ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมมอบ มี นางกาญจนา ศรีคราม ผอ.คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นอย่างมากในจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหานี้คือมาทำงานในลักษณะ จิตอาสา โดยปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยง บางครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปีที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่า กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นเพียงชาวบ้านที่มาช่วยกันดับไฟป่า มีเพียงแค่สวัสดิการจากรักษาพยาบาล 30 บาท

“มีการพูดคุยกันหลายคนหลายฝ่ายเกี่ยวกับการจะให้สวัสดิการแก่กลุ่มจิตอาสาซึ่งเข้ามาช่วยกันดับไฟป่าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนั่นหมายถึงการที่จะต้องช่วยเหลือในภาพรวมทั้งกลุ่ม กระทั่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Fire Man” ขึ้น เพื่อใช้ในบัญชาการการดับไฟป่า ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะมาช่วยเป็นสวัสดิการให้แก่จิตอาสากลุ่มนี้กับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งมีความคิดร่วมกันว่านี่คือ ภารกิจเพื่อชาติ และจากการหารือร่วมกันกับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่เปิดสำนักงาน คปภ.ภาค 1 ที่สุดก็ได้เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ สำหรับเป็นสวัสดิการให้บรรดาจิตอาสาดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรมธรรม์ฉบับแรกของประเทศไทย” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

เลขาธิการคปภ. กล่าวต่ออีกว่า กรมธรรม์ชุดนี้เป็นการร่วมใจทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ให้การสนับสนุน และทั้งบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับทำประกันภัย ซึ่งกล่าวได้ว่าโครงการนี้เป็นการหลอมรวมภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งหมด โดยกรมธรรม์นี้มีรายละเอียดการคุ้มครองคือ กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับเงิน 100,000 บาท และจะได้การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการดับไฟป่าอีกวันละ 200 บาท (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) ระยะเวลาเอาประกันภัยระหว่างวันที่ 10 ม.ค. ถึงวันที่ 10 พ.ค. 64

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ดับไฟป่าต้องทำงานกันอย่างหนัก มีประชาชนจิตอาสาสมัครใจเข้าร่วมดับไฟป่ามากกว่า 34,000 ราย ทั้งนี้เกิดการสูญเสียมีการเสียชีวิต 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่พยายามที่จะหาสวัสดิการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเหล่านี้ มีการหารือร่วมกันหลายครั้งกระทั่งได้เป็นกรมธรรมประกันภัยกลุ่มชุดนี้ออกมา

“ต้องขอขอบคุณ คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย รวมถึง ดร.เจมส์ ชาญณรงค์ คุณภักดี จิรันดร คุณสิทธิกร ฉันแดง ที่ร่วมกันมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติสำหรับจิตอาสาดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาไฟป่าเพื่อชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 5 บริษัท เข้ามาเป็นผู้รับประกัน รวม 34,000 กรมธรรม์.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้