ยช.สันทรายน้ำหนึ่งผุดไอเดีย“ด.เด็กเล่นละคร” สื่อสารปัญหาสังคมให้ชุมชนร่วมรับรู้-แก้ไข

ยช.สันทรายน้ำหนึ่งผุดไอเดีย“ด.เด็กเล่นละคร” สื่อสารปัญหาสังคมให้ชุมชนร่วมรับรู้-แก้ไข

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ (8 ธ.ค.59) / กลุ่มเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่ง จ.เชียงใหม่ ผุดไอเดีย“ด.เด็กเล่นละคร” สะท้อนปัญหาสังคม เตรียมสื่อสารเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร-ยาเสพติด หวังให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้-แก้ไขปัญหาด้วยกันนายปิยะพงษ์ ปัญญาดา  ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่ง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เล่าว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และติดยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน ถือเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง และต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยความห่างไกลของพื้นที่ และอิทธิพลของสื่อ รวมถึงสภาพสังคมแบบบริโภคนิยม ทำให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงครอบครัว ช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวจึงถูกถ่างให้ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านความคิด และพฤติกรรมในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้ชวนเด็กมาตั้งวงคุยกัน ให้วิเคราะห์ปัญหา และพยายามหาสื่อชนิดหนึ่งเป็นตัวกลางนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ยังรุนแรงอยู่ในปัจจุบันให้คนอื่นเข้าใจ จึงสนใจสื่อการแสดงเป็นพิเศษ และช่วยกันคิดวิธีการนำเสนอรูปแบบละครให้ได้รับความสนใจ เช่น ศึกษาเทคนิคจากยูทูป และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นภาคีกัน อาทิ กลุ่มพะเยา ลำปาง ฯลฯ ประกอบกับกลุ่มฮักบ้านเกิดความสุขอยู่บ้านบ้านเรา ซึ่งเป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากภาคอีสาน 30 โครงการ ภาคเหนือ 10 โครงการ เพื่อพัฒนาให้เด็กกล้าแสดงออก ทางกลุ่มสันทรายน้ำหนึ่งเห็นว่าแนวทางการทำงานสอดคล้องกันอยู่แล้ว จึงสมัครเข้าร่วมภายใต้ชื่อโครงการ “ด.เด็กเล่นละคร เพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม” “เป้าหมายของโครงการ คือการให้กลุ่มแกนนำเยาวชนขับเคลื่อน ชักจูงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.ฝาง ให้มีความรู้เรื่องเพศ ยาเสพติด แล้วนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่สองต่อสอง  พร้อมกับปลูกฝังเรื่องจิตอาสา ชวนกันไปช่วยงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ขณะเดียวกันก็ต้องกระจายความรู้ที่ได้ต่อไปยังเพื่อนๆ น้องๆ ในวาระโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในวัด ในโบสถ์ ถ้าเขาอยากได้ถุงยางอนามัย ก็ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหากปัญหาหนักเกินกำลัง ถึงขั้นตั้งครรภ์แล้วก็ต้องแนะนำส่งต่อโรงพยาบาล เป็นต้น” นายปิยะพงษ์ กล่าวด้านนายวจนะ ไชยพรรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ “ด.เด็กเล่นละคร เพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม” กล่าวว่า การสื่อสารและเผยแพร่ปัญหาให้เพื่อนเยาวชน และผู้ใหญ่ เข้าใจถึงปัญหา เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแบบตรงๆ เพราะประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนยุคสมัยที่แตกต่างกัน การออกแบบโดยใช้ละครเป็นสื่อจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นรู้ เกิดความตระหนัก ฉุกคิด และจะได้นำไปสู่การแก้ไขร่วมกันอย่างถูกต้อง   โดยโครงการนี้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 4 ครั้ง คือการประชุมวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นจึงเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการละครเร่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ30 คน ล้วนเป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำที่เคยเข้าค่ายด้วยกันมาแล้ว และในโครงสร้างระดับหมู่บ้านคือกลุ่มประธานเยาวชน หรือรองประธาน ทำให้มีพื้นฐานด้านความกล้าแสดงออกอยู่แล้ว กิจกรรมที่ 3 คือการแสดงละครให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ อ.สันทรายรับชม ส่วนกิจกรรมสุดท้าย แสดงละครให้กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชนดู จะได้เห็นความสำคัญของปัญหา และช่วยกันต่อยอดการทำงานของเด็กๆ ให้ยั่งยืน.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้