เชียงใหม่นัดซ้อมใหญ่ในเส้นทางจริง “ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก”5 ธ.ค.นี้จากศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-กลับตัววงเวียนอุทยานราชพฤกษ์ระยะทาง 27 กม.

เชียงใหม่นัดซ้อมใหญ่ในเส้นทางจริง “ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก”5 ธ.ค.นี้จากศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-กลับตัววงเวียนอุทยานราชพฤกษ์ระยะทาง 27 กม.

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่นัดซ้อมใหญ่ในเส้นทางจริง “ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก”5 ธ.ค.นี้จากศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-กลับตัววงเวียนอุทยานราชพฤกษ์ระยะทาง 27 กม.ส่วนปั่นจริง 9 ธ.ค.นัดพร้อมกันเวลา 13.00 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 9,385 คน และได้มีการประกอบพิธีมอบเสื้อกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีทั้งข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ไปตามถนนคันคลองชลประทาน ผ่านสี่แยกต้นพะยอม  และสี่แยกแม่เหียะ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แล้วกลับตัวที่วงเวียนราชพฤกษ์ ย้อนกลับถนนคันคลองชลประทานอีกครั้ง โดยมีจุดสิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2556

ในโอกาสดังกล่าว หลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจประจำวัน ได้เสด็จฯ มาทรงจักรยานเพื่อออกกำลังพระวรกาย บริเวณพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นต้นมา ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าว ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ในการออกกำลังกาย เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง ตลอดจนใช้เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ จนถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่จะมีการซ้อมใหญ่ตามเส้นทางเสมือนจริง ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.  โดยขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีความต้องการจะร่วมกิจกรรมมาร่วมซ้อมใหญ่ พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติฯ   เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยให้เตรียมความพร้อมของจักรยานให้เรียบร้อย การแต่งกาย สวมเสื้อจักรยานหรือเสื้อออกกำลังกาย สีเหลือง

ในส่วนของการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำ และผู้ที่ปั่นแบบครอบครัว  โดยทางจังหวัดขอให้รวมกลุ่มกัน ณ โซนที่เตรียมไว้ให้ โดยสังเกตจากป้ายขนาดใหญ่ตามจุดรวมพล  เพื่อที่ผู้ควบคุมขบวนจะได้ดูแลอย่างทั่วถึง ส่วนในวันปั่นจักรยานจริงคือวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ขอให้พร้อมกันในเวลา 13.00 น.  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอให้แต่งกายด้วยเสื้อพระราชทานกิจกรรม

นายศุภชัย ยังกล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งเรื่องของกิจกรรมจิตอาสา  ได้พัฒนาปรับปรุงเส้นทางกิจกรรมตลอดระยะทาง 27 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นมา โดยทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า2ข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมปรับปรุงผิวทาง ซ่อมไฟส่องสว่าง รวมทั้งขุดลอกและพัฒนาคูคลอง และจัดแสดงนิทรรศการ “กษัตริย์นักกีฬา”  ตลอดเดือนธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 9 ธันวาคม  เช่นกัน ในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพ ตลอดจนมีความรักความสามัคคี รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย.

 

 

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้