เชียงใหม่ดีเดย์กิจกรรม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้

เชียงใหม่ดีเดย์กิจกรรม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้

เชียงใหม่ดีเดย์กิจกรรม Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 17 ต.ค.นี้ ผู้ว่าฯ สั่งปรับแผนใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกช่องทาง มุ่งเป้าให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ชี้สถานการณ์ปีหน้าคาดรุนแรงเหตุช่วงแล้งยาวนาน ปริมาณน้ำฝนน้อย

วันที่ 9 ต.ค.61 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ ที่บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเวลา 09.00 น.ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเศรษฐกิจที่ดี” โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จากหลากหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งเวทีสานเสวนา “หยุดหมอกควันไฟป่าด้วยวิถีล้านนาอย่างยั่งยืน” เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปี 2562 จะรุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนาน ประกอบกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าที่ผ่านมาด้วย

ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ทางจังหวัดมีการเตรียมการเร็วขึ้น โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่เรียกประชุมและเตรียมความพร้อมตั้งแต่กลางเดือนกันยายนและกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ในกลางเดือนตุลาคม โดยได้ร่วมกันถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา และหามาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และจัดทำแผนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทางทั้ง Online On  Air และ Onground

ทางด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับความเสี่ยงสูง ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่แออัด อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก หากปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเรื้อรัง จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน และปัญหาที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้