เชียงใหม่คนออกมาใช้สิทธิ์กว่า 83.52%บัตรเสียพุ่งในเขต9

เชียงใหม่คนออกมาใช้สิทธิ์กว่า 83.52%บัตรเสียพุ่งในเขต9

- in headline, จับกระแสสังคม

กกต.เชียงใหม่เผยยอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง1,085,905 คนคิดเป็นร้อยละ 83.52 เขต 8 คนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดกว่า88% ขณะที่บัตรเสียสูงกว่า 61,331 บัตรพบมากสุดที่เขต9 ขณะที่บัตรไม่เลือกใครมีกว่า 16,225 บัตร

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับสรุปผลการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่
เขต 1 – เบอร์ 6 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 – เบอร์ 6 นายนพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย
เขต 3 – เบอร์ 13 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย
เขต 4 – เบอร์ 10 นายวิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 – เบอร์ 14 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 – เบอร์ 1 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 7 – เบอร์ 12 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย
เขต 8 – เบอร์ 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย
เขต 9 – เบอร์ 9 นายศรีเรศ โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย
ผู้อำนวยการกกต.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,303,148 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,085,905 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52 มีบัตรเสีย 61,331 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.65 โดยมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่เลือกใคร 16,225 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 โดยเขตที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่ 8 คิดเป็น 88.06% ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยสุดคือเขต6 คิดเป็นร้อยละ76.77 ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีบัตรเสียมากที่สุดคือเขต 9 จำนวน 10,522 คน คิดเป็นร้อยละ 8.78 และเขตเลือกตั้งที่มีคนใช้สิทธิ์ไม่เลือกใครมากที่สุดคือเขตเลือกตั้งที่ 1จำนวน 3,053 คนรองลงมาคือเขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้