หอการค้าเชียงใหม่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเชิญรมช.คมนาคมบรรยาย“Chiang Mai Smart City 2020”

หอการค้าเชียงใหม่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเชิญรมช.คมนาคมบรรยาย“Chiang Mai Smart City 2020”

- in headline, เศรษฐกิจ

รมช.คมนาคมบรรยาย “Chiang Mai Smart City 2020” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่ชี้ภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ขณะที่“วิภาวัลย์” แจงหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 41 ปีดำรงบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

วันที่ 16 มี.ค.62 ที่ห้องเชียงรุ้ง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน  ส่วนมิติอื่น ๆ ก็ยังต้องได้รับการพัฒนาและมีปัญหาหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม วัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ด้านความมั่นคง รวมถึงด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ทุกด้านมีปัญหาอุปสรรคฝังอยู่ในตัวเอง นั่นคือสิ่งทีท้าทายว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่อนาคตไปในทิศทางไหน

“นับจากที่ผมเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมยุทธศาสตร์สำคัญทั้งเชิงรุก รับ และปรับตัว โดยเชิงรุกคือ พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาโดยเฉพาะเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city ขณะเดียวกันต้องรุกแก้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ ทั้งปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ขยะ ส่วนยุทธศาสตร์เชิงรับและปรับตัว คือ ปรับและพัฒนาต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น คือ ด้านท่องเที่ยว ด้วยการทำให้เมืองมีความน่าอยู่ ปลอดภัย และรักษาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

หลังจากการพัฒนาเชียงใหม่เป็น smart city แล้วจะนำเชียงใหม่ไปสู่ smart economy ซึ่งตนสนใจเรื่องเมืองสุขภาพ โดยจะทำให้เชียงใหม่เป็น smart wellness ซึ่งในความเป็น smart wellness ไม่ได้มองแค่มิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องเป็นเมืองที่คนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีด้วย  ทั้งนี้มิติด้านเศรษฐกิจของ smart wellness ถือว่าสำคัญมาก เพราะจะทำให้เกิดการขนส่งการเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ เกิดการจ้างงาน เกิดการบริบาล การดูแลรักษา ให้คนมาพักผ่อน จะทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมา เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเชียงใหม่มีศักยภาพจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (medical health hub) ด้วยขีดความสามารถของจังหวัดที่มีสูงมากในการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล  บริการสปาที่ได้มาตรฐานสากล และมีลองสเตย์สำหรับผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานระดับสากลเช่นกัน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งอนาคตเชียงใหม่จะเติบโตบนฐานของการเป็น Smart City ได้

ด้านนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 41 ปี มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดเป็นประจำทุกปีภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีทั้งนี้เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่หอการค้าฯ ได้ดำเนินงานมาในรอบระยะ 2 ปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21

สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูล ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก จึงได้กำหนดให้มีการปาฐากถาพิเศษหัวข้อ “เชียงใหม่ Smart City 2020” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ที่ตรงกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต และหัวข้อ“ส่องกล้อง มองโอกาส เจาะตลาดการค้าและโลจิสติกส์บนเส้นทาง R3A” โดย ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Imtelligent Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ที่จะทำให้สมาชิกทุกคนได้ทราบสถานการณ์การแข่งขันรูปแบบการค้าและการตลาดแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ (Border Trade E-commerce) ที่ทำให้ผู้ประกอบการ สามารถอาศัยรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เป็นช่องทางการค้าและสร้างความรับรู้ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศจีนที่มีกำลังซื้อ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

ขณะที่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการสัมมนา “Chiang Mai Smart City 2020” ภายในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาถึง 41 ปี มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนมาโดยตลอด หอการค้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ และยอมรับในสังคมทั่วไป และมาเป็นองค์ปาฐกพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Chiang Mai Smart City 2020” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่รัฐบาลผลักดันให้เป็น Smart City หวังว่าการบรรยายในวันนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าฯ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมฟังด้วย.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้