“สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

“สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ


สระเกล้าดำหัว
-นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 พร้อมด้วย ที่่ปรึกษาฯ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนาและเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ(คุ้มขันโตก)เชียงใหม่

You may also like

โต้คลื่นฝ่ากระแส มุ่งหน้าสู่ฝัน เฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อู๋ จื้ออู่   กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

จำนวนผู้