“สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

“สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ


สระเกล้าดำหัว
-นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 21 พร้อมด้วย ที่่ปรึกษาฯ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” สระเกล้าดำหัวอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนาและเลี้ยงสังสรรค์ ที่ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ(คุ้มขันโตก)เชียงใหม่

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้