นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจชาวบ้านอาสาดับไฟป่าแม่แจ่มที่ได้รับบาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจชาวบ้านอาสาดับไฟป่าแม่แจ่มที่ได้รับบาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมนายกองแก้ว เกรียงชัยไพรพนา ซึ่งเข้าร่วมอาสาดับไฟป่าที่บ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่มถูกไม้ไผ่ทิ่มตาได้รับบาดเจ็บ โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมของอุปโภคบริโภคเป็นสวัสดิการเบื้องต้นและมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บที่ทุ่มเทช่วยเหลือราชการในการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน

เมื่อวันนี้ 17 เมษายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอาภาภรณ์ วรพงศ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมนายกองแก้ว เกรียงชัยไพรพนา อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 33 บ้านโม่งหลวง ม.6 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม ซึ่งได้รับบาดเจ็บไม้ไผ่ทิ่มตา จากการดับไฟป่าที่บ้านโม่งหลวง จนเป็นเหตุให้กระจกตาด้านขวาทะลุ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันนายกองแก้วได้กลับมารักษาอาการอยู่ที่บ้านของตนเอง และยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างใกล้ชิด

นายพัชรากร อุทธาปา ปลัดอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000. บาท พร้อมของอุปโภคบริโภคจากกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครอบครัวนายกองแก้ว เกรียงชัยไพรพนา เพื่อช่วยเหลือเป็นสวัสดิการเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บในการทุ่มเทปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการ ในการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มยังคงมีจุดความร้อน (Hotspot) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ได้มีการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยป่าไม้ อุทยานฯ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เข้าควบคุมไฟป่าในทุกจุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้