นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เที่ยวบินแรกถึงเชียงใหม่ภายใต้เปิดเมืองรับท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เที่ยวบินแรกถึงเชียงใหม่ภายใต้เปิดเมืองรับท่องเที่ยว

- in headline, จับกระแสสังคม, เศรษฐกิจ

ผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (Inaugural Flight) สายการบิน JEJU Air ภายใต้โครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.05 น.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และนาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) ร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ จำนวน 83 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (Inaugural Flight) สายการบิน JEJU Air เที่ยวบินที่ 7C4205 (JJA4205) อินชอน-เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว CHARMING Chiang Mai และเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรกในรอบเกือบสองปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินเข้าเทียบสะพานเทียบหมายเลข 8 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แสดงการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำหรือม่านน้ำ เพื่อสร้างความประทับใจและให้เกียรติแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นผู้โดยสารได้ผ่านกระบวนการขาเข้าระหว่างประเทศ ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้เอกสาร COE ในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ มีเพียงผู้โดยสารไม่กี่รายที่ใช้ระบบ Thailand Pass เมื่อผ่านการตรวจเอกสารและรับรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้ว ผู้โดยสารจะไปสู่ขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และหลังจากผ่านพิธีการศุลกากร ททท.ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร ก่อนที่จะไปพบกับผู้ประกอบการนำเที่ยว ณ จุดนัดพบ และขึ้นรถไปยังที่พักต่อไป
สำหรับสายการบิน JEJU AIR ทำการบินในเส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทุกวันศุกร์ เริ่มบินเที่ยวแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลาขาเข้าคือ 22.30 น. และบินออกในเวลา 23.30 น.ทั้งนี้คาดว่าหลังจากนี้จะมีสายการบินระหว่างประเทศเริ่มทยอยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่มีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และกระบวนการคัดกรองตามมาตรการด้านสาธารณสุข

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้