ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตรวจเข้มรับเทศกาลสงกรานต์

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตรวจเข้มรับเทศกาลสงกรานต์

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเข้มผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีจำนวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการคับคั่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการสุ่มตรวจความพร้อมและบัตรอนุญาตทำงานของผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน ทั้งพนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการ ตลอดจนรถขนส่งสินค้า เพื่อป้องปรามการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ยังได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดจากพนักงานของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด .

You may also like

โต้คลื่นฝ่ากระแส มุ่งหน้าสู่ฝัน เฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อู๋ จื้ออู่   กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

จำนวนผู้