ชาวบ้านยังผวาคนกลับสู่ชุมชน ทต.ช่องลมเร่งสร้างความเข้าใจ

ชาวบ้านยังผวาคนกลับสู่ชุมชน ทต.ช่องลมเร่งสร้างความเข้าใจ

กำแพงเพชร / “ช่องลม” เน้นสร้างความเข้าใจคนในชุมชน หลังพบปฏิกิริยาคล้ายรังเกียจคนที่กลับมาบ้าน ใช้เสียงตามสายให้ความรู้วันละ เวลา ให้อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ถูกกักตัววันเว้นวัน

นายเฉลา สงชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร กล่าวถึงการทำงานรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ว่า เมื่อรับนโยบายหรือประกาศจากทางรัฐบาลและจังหวัดมาแล้ว ในพื้นที่จะทำงานร่วมกัน เช่น ที่ผ่านมามีคนกลับจากประเทศอังกฤษ 2 คน และเกาหลีใต้ 2 คน ญาติก็จะแจ้งให้ทางกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รับรู้ก่อนเดินทางมาถึง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยบริการสาธารณสุข ของเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ก็จะเข้าไปแนะนำญาติในการแยกที่พัก หรือกักตัวคนในครอบครัวที่เดินทางกลับ 14 วัน แยกภาชนะในการกินอยู่ ให้ใช้หน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี และเจลล้างมือ เมื่อคนเดินทางกลับมาถึงบ้าน ทาง รพ.สต.จะเข้าไปให้ความรู้อีกครั้ง และมี อสม.กับแกนนำในพื้นที่ ไปเยี่ยมวันเว้นวัน เพื่อเก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ“สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วงแรกพบว่าบางรายมีปฏิกิริยาหวาดกลัว คล้ายรังเกียจคนที่กลับมา ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจว่า คนเดินทางเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียงแต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และการกักตัว ก็เป็นมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ หากภายหลังพบว่าติดโควิด-19 การยอมกักตัวเอง 14 วัน จึงถือเป็นการเสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ปฏิกิริยาของชาวบ้านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น” นายกฯเฉลา กล่าว

นอกจากนี้ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ช่องลม ยังใช้เสียงไร้สาย เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การป้องกัน การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน วันละ 3 ครั้ง ทั้งช่วงเช้า กลางวัน เย็น แก่ชาวบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมี 8 หมู่บ้าน ประชากร 5,775 คน รวมถึงมีการอบรมทำหน้ากากอนามัย ซึ่งจะแจกให้แก่ชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ ต.ช่องลม ผ่านทาง อสม.สิ่งที่ต้องรับมือต่อไป คือคนที่เดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯ กำลังทยอยเดินทางกลับมา ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวภายในบ้านของตนเอง 14 วันด้วยเช่นกัน และทาง อสม. กับแกนนำทั้งในท้องที่ ท้องถิ่น รพ.สต. ต้องทำงานหนักขึ้น ในการเข้าไปให้ความรู้และอบรมอย่างเข้มข้น เนื่องจากส่วนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องการปฏิบัติตัว หรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะทำงานเป็นกะ หรือทำงานในโรงงาน

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้