ชลประทานเร่งผันน้ำช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ดอยเต่า

ชลประทานเร่งผันน้ำช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ดอยเต่า

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

ชลประทานเร่งผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานสองหมู่บ้านในอำเภอดอยเต่า

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกิจพล สิงห์ภัคดีนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่8ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่กำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค บ่อน้ำตื้นต่างๆกำลังจะแห้งขอดพื้นที่ บ้านไร่ หมู่ที่2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 ได้ประชุมร่วมกับเกษตรกรคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เพื่อพิจารณาส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านไร่ หมู่ที่ 2 และบ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน636ครัวเรือนประชากร1,611คน เนื่องจากกำลังจะประสบปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นกลุ่มผู้ใช้น้ำมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ โดยการส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบซึ่งปัจจุปัน(21พฤษภาคม2562)มีปริมาณน้ำเก็บกักที่ 13.63 ล้าน.ลบ.ม.หรือ34.95%ของความจุอ่างเก็บน้ำ ในปริมาณน้ำ 250,000ลบ.ม.กำหนดส่งน้ำจำนวน5วันโดยผันน้ำผ่านระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ2Lและ3L RMCอ่างเก็บน้ำแม่ตูบลงลำห้วยแม่หาด และเพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปตามแผนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราษฏร์บ้านบ้านไร่หมู่ที่2และบ้านดอยเต่าใต้หมู่ที่10 ได้ร่วมแรงร่วมใจนำเครื่องจักรกลและเกษตรกรเข้าร่วมกันในการพัฒนาและซ่อมแซมปลายคลอง2Lและ3L

จากการติดตามการส่งน้ำในพื้นที่ปัจจุปันได้เริ่มทำการผันน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำแล้วตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2562และคาดว่าจะดำเนินการส่งน้ำได้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในการทำประปาและบ่อน้ำตื้นของหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่อไป

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้