คาร์กิลล์ จับมือ วีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ มุ่งพัฒนาเนื้อหมูคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคไทย

คาร์กิลล์ จับมือ วีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ มุ่งพัฒนาเนื้อหมูคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคไทย

- in headline, เศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ (11 มีนาคม 2567) – คาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ชั้นนำระดับโลก และวีพีเอฟ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพ ประกาศความร่วมมือภายใต้การลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการผลิตอาหารสุกรด้วยเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ระดับโลกของคาร์กิลล์เพื่อส่งมอบอาหารสุกรคุณภาพให้กับวีพีเอฟ จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่วีพีเอฟจะดูแลตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตเนื้อสุกรเพื่อส่งมอบเนื้อสุกรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโภชนาการอาหารและปลอดภัยให้กับผู้บริโภคชาวไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในด้านการยกระดับมาตรฐานโภชนาการ อาหารสัตว์อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดส่งผลให้สัตว์เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะช่วยให้วีพีเอฟสามารถพัฒนาภาพรวมของผลผลิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงเนื้อสุกรที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสำหรับการบริโภค ในขณะเดียวกัน คาร์กิลล์ก็สามารถเพิ่มกำลัง
การผลิตอาหารสัตว์เพื่อส่งให้กับภาคเหนือของประเทศไทย และส่งมอบอาหารสุกรคุณภาพสูงให้กับวีพีเอฟ

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเนื้อหมูไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ต่อปี1 โดยเฉพาะผู้บริโภคในเขตภาคเหนือที่มีการบริโภคเนื้อสุกรมากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 18% ของจำนวนการบริโภคทั้งหมด หรือกว่า 200 ล้านกิโลกรัมต่อปี2 ทั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสุกร จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง วีพีเอฟ และ คาร์กิลล์

ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปีที่คาร์กิลล์ ประเทศไทย ยังคงเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ชั้นนำ ความร่วมมือในครั้งนี้ คาร์กิลล์ นำเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกของคาร์กิลล์  มาใช้ในการผลิตอาหารสุกรให้กับวีพีเอฟ คาร์กิลล์มีการพัฒนาสูตรอาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของสุกรในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้สุกรได้รับโภชนาการอาหารและทำให้เนื้อสุกรมีคุณภาพ นอกจากนั้น คาร์กิลล์ ยังเน้นในการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากคาร์กิลล์ช่วยแนะนำและควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ก่อนส่งมอบสินค้าอาหารสัตว์แก่ วีพีเอฟ สำหรับการเลี้ยงดูสุกรภายใต้ระบบการรักษาสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้สุกรเติบโตอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ส่งผลให้เนื้อสุกรมีคุณภาพสูงเหมาะแก่การบริโภค

นายอัครฤทธิ์ บุญทวี กรรมการบริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด กล่าวว่า “คาร์กิลล์มุ่งมั่นในการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เพียงช่วยส่งเสริมการเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแข็งแรง แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดหาเนื้อสุกรคุณภาพสูงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอาหารหลักให้กับประชากรไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง”

นายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด กล่าวว่า “ในการร่วมมือกันระหว่าง VPF กับ Cargill ในครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันในด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย VPF ยึดถือเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมาโดยตลอด ได้มีการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ดูแลและใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตอาหารให้กับสุกรในฟาร์มของเราเองไปจนถึงกระบวนการชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกร การปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้คุณค่าที่เหนือกว่ามาตรฐานและพร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค ตามแนวคิดที่ว่า “Value Beyond Standard” คุณค่าเหนือมาตรฐาน”

คาร์กิลล์พร้อมเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานเนื้อสุกรไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมส่งมอบให้กับผู้บริโภคชาวไทย คาร์กิลล์ และ วีพีเอฟ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมก้าวสู่การทำธุรกิจสีเขียวผ่านการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

###

แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม

1สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ: สถานการณ์สินค้าสุกร และแนวโน้ม ปี 2567

2รายงานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566

 

เกี่ยวกับคาร์กิลล์

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะจัดหาอาหาร วัตถุดิบ โซลูชั่นทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงโลกด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน เราได้ร่วมมือกับเกษตรกรและลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดหา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

สมาชิกในทีมกว่า 160,000 ชีวิต ร่วมด้วยสมาชิกกว่า 16,000 คนในประเทศไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมาย โดยจัดหาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต ชุมชนเจริญรุ่งเรือง และผู้บริโภคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และด้วยประสบการณ์ 159 ปี ในฐานะบริษัทครอบครัว เรามองไปที่อนาคตขณะที่ยังคงยึดมั่นในค่านิยมของเรา เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก มุ่งสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Cargill.com และศูนย์ข่าวสารของเรา

เกี่ยวกับ บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด

ฟาร์มสุกรครบวงจรบนพื้นที่กว่า 1000 ไร่ วีพีเอฟผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพควบคุมมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตอาหารการเลี้ยงขุนและชำแหละ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานในระดับสากล เพราะเราดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวีพีเอฟมีคุณค่าเหนือมาตรฐานสามารถส่งต่อหมูคุณภาพสู่มือลูกค้าได้

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้