กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1รวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์กว่า 800 คูหามาแสดงและจำหน่ายในงานLanna Expo 2024) ในระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1รวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์กว่า 800 คูหามาแสดงและจำหน่ายในงานLanna Expo 2024) ในระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปางและแม่ฮ่องสอน)จัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า ลานนาเอ๊กซ์โป 2024 “BCG Creative Lanna” โดยรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์กว่า 800 คูหาใน 11 โซนมาจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายบุญลือ ธรรมรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางนัยภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ลานนาเอ๊กซ์โป 2024 “BCG Creative Lanna” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูรณาการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024) ในระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ณ ศูนย์ประชุและแสดงสินค้านาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ เวทีกลางฯ

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ลำปางมีผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานลานนาเอ๊กซ์โปครั้งนี้ส่วนหนึ่ง แต่ทุกรายตั้งใจและอยากเข้ามาร่วมทั้งกลุ่มสิ่งทอ ผ้าย้อมครั่ง ซึ่งใช้สีธรรมชาติและคนลำปางได้สวมใส่ผ้าย้อมครั่ง ซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานลานนาเอ๊กซ์โป 2024 ที่ชูเรื่อง BCG การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้สารจากธรรมชาติ

ทางด้านนายบุญลือ ธรรมรานุรักษ์ รองผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนจะนำผู้ประกอบการ 3 กลุ่มมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน ทั้งกลุ่มผ้าทอ ปักมือ กลุ่มเครื่องเงินและเครื่องประดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และอาหาร สินค้าแปรรูป โดยเฉพาะถั่วลายเสือ

นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผวจ.ลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนนำผู้ประกอบการสินค้าจำนวน 80 ราย โดยส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มผ้า ผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ อาหรและสมุนไพร ขณะที่นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เองก็นำผู้ประกอบการสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในโซนต่างๆ ทั้ง Food Valley โอทอปและสินค้าพร้อมทาน และปีนี้การจัดงานเน้นแบบ Low Carbon โดยภายในงานจะรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งใครนำถุงผ้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าก็จะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าด้วย และทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อลดการทอดซ้ำในราคาพิเศษด้วย

สำหรับงาน ลานนาเอ๊กซ์โป 2024 “BCG Creative Lanna” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศณษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการคลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 800 คูหา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ภายในงานแบ่งพื้นที่บริเวณแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 11 โซน โดยแต่ละโซนจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ดังนี้

โซน 1 Northern Thailand Food Valley นำโดยสำนักงานอุตสาหกรรจังหวัดเชียงใหม่

โซน 2 OTOP ล้านนา สีสันภูมิปัญญาไทย นำโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โซน 3 Lanna Expo & Creative Economy นำโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

โซน 4 Lanna Wellness Village นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

โซน 5 Chiang Mai Creative Economy Festival  นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่

โซน 6 MHESI Sustianable Innovation for Creative Lanna นำโดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โซน 7 สานศิลป์ถิ่นหัตกรรมบ้านถวาย นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

โซน 8 ตามรอยประเพณีล้านนา เที่ยวได้ทั้งปีที่เชียงใหม่ นำโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

โซน 9-10 ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม นำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

โวน 11 หอการค้าแฟร์ CCC FAIR 2024 นำโดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจคือการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติพร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานลานนาเอ๊กซ์โป 2024 ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้