กระทรวงวิทย์ฯมอบรางวัล“STARTUP Thailand 2018 : Northern @Chiang Mai”เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของภาคเหนือ

กระทรวงวิทย์ฯมอบรางวัล“STARTUP Thailand 2018 : Northern @Chiang Mai”เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของภาคเหนือ

กระทรวงวิทย์ฯจัดงานพร้อมมอบรางวัล“STARTUP Thailand 2018 : Northern @Chiang Mai” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศเป็นภูมิภาคที่สอง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  หลังประเดิมสนามแรกที่ภาคใต้ ย้ำจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ใช้ฐานเศรษฐกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด”STARTUP Thailand 2018 : Northern@Chiang Mai” ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพของภาคเหนือในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยและ STARTUP Thailand Pitching Challenge ระดับบุคคลทั่วไปและสตาร์ทอัพใหม่ ซึ่งปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ที่สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพฯและขอนแก่น

ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่สำคัญและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการแพทย์  อีกทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร และวิถีชีวิต   ซึ่งปัจจุบัน “เชียงใหม่.. เมืองสร้างสรรค์” ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่ต้องการดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของเชียงใหม่เพื่อพัฒนาความสร้างสรรค์และความรู้ด้านเศรษฐกิจ

พื้นที่เชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นกลุ่มเมืองที่มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจหลายด้าน เช่น ธุรกิจความงามและสุขภาพ  เกษตรและอาหาร การศึกษา การท่องเที่ยวและโรงแรม  และเทคโนโลยี   ขณะเดียวกัน ภูมิภาคแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีสตาร์ทอัพรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สตาร์ทอัพจำนวนมากมีแนวความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีความเป็นสากล สามารถเติบโตออกไปสู่ตลาดโลกได้ และมีสตาร์ทอัพอีกหลายรายยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ จึงได้จัดงาน STARTUP Thailand ขึ้น เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH Startup ในสาขาต่างๆ นอกจากภาครัฐจะมุ่งหวังให้กลุ่ม Startup เหล่านี้ สามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แล้ว ยังมุ่งหวังให้ Startup เหล่านี้ มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญที่สามารถสนับสนุนการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบ และส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

กระทรวงวิทย์ฯ ได้เปิดเวทีแข่งขันระดับประเทศ  STARTUP Thailand League ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะจุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ  รวมทั้งก่อให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้น   และ STARTUP Thailand Pitching Challenge สำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการระดมทุนให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH STARTUP ในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโตและกำลังต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ

สำหรับการแข่งขัน STARTUP หน้าใหม่นำเสนอแผนงานธุรกิจในรอบ Final Round ของภาคเหนือรวม 15 ทีมผู้ชนะเลิศรางวัล Start Up​ Thailand​ Pitching Challenge ภาคเหนือที่เชียงใหม่ได้แก่ ผู้ชนะเลิศอันดับ​ที่ 1 ได้แก่ทีมหจก.ฟางไทย​ แฟคทอรี่ ชนะเลิศ​อันดับ​ที่2​ บริษัททีเอทีพีจำกัด u-vein(อยู่เวร)​ อันดับ​ที่3​ บริษัทโปรเกรสซีฟ โซลูชั่นคอนซัลแท็นท์จำกัด  โดยทีม ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย Start​ Up​ Thailand Pitching Grand Challenge 2018​ ชิงตำแหน่งสุดยอด ชิงตำแหน่งสุดยอด startup ระดับประเทศประจำปี 2561 ในงานStartup Thailand 2018​ เดือนพฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์​ และผู้ชนะเลิศรางวัลStartup Thailand U-League ระดับมหาวิทยาลัยจาก 149 ทีมจาก 23 มหาวิทยาลัยที่เข้าชิงชัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมEasy Gas​ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับ 2  ได้แก่ กล้วย 1  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ อันดับ 3  Unite สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. พันธุ์อาจ กล่าวด้วยว่าเวทีเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ Startup Thailand 2018 ปีนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ดำเนินการจัดงานรวมทั้งสิ้น 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ภาคใต้ จ.สงขลา, ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ก่อนจะปิดท้ายภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  ในระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้