กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส่งมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กเดินทางมาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยาได้สะดวกมากขึ้น

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส่งมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้เด็กเดินทางมาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยาได้สะดวกมากขึ้น

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ส่งมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์ซึ่งเป็นรถสวัสดิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา เป็นการพัฒนาระบบการรับส่งเด็กพิการประเภทต่างๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯได้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นส่งมอบรถตู้สวัสดิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้ฯ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยมีนายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาได้ดูแลเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลพิการซ้อน เป็นต้น ซึ่งมีเด็กพิการประมาณ 300 คนลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ แต่มีผู้ที่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ แห่งนี้เองได้เพียงจำนวนน้อย เนื่องด้วยปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย การเดินทางและปัญหาอื่น ๆ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆในการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบการรับส่งเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯได้ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาเป็นงบประมาณมูลค่า 1,611,500 บาท เพื่อจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กพิการสามารถเดินทางไปเรียนที่ศูนย์ฯได้มากขึ้น และในขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นนี้ ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ประจำปีงบประมาณ (ญี่ปุ่น) พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/oda.html

【สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่】
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
โทรศัพท์ 052-021-500 โทรสาร 052-012-505 อีเมล์ kusanone@tm.mofa.go.jp

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้