เปิดงาน “Lanna Cuisine For Culture Tourism”เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา

เปิดงาน “Lanna Cuisine For Culture Tourism”เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา

รองผวจ.เชียงใหม่เปิดงาน “Lanna Cuisine For Culture Tourism”นำผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมออกบูธจำหน่ายและสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น ระหว่าง 28-30 มิ.ย.นี้

วันที่ 29 มิ.ย.62 ที่ห้างสรรพสินค้าลานกิจกรรม เมย่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Lanna Cuisine For Culture Tourism”ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนานมรดกคุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภาคเหนือ เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน งาน “Lanna Cuisine For Culture Tourism” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย.62 ที่ห้างสรรพสินค้าลาน Event Hall Maya Lifestyle Shopping Center ซึ่งได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกว่า 15 ร้านค้า ที่มีเอกลักษณ์ประจำพื้นถิ่น การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยวด้วย.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้