ไกด์โวยถูกแย่งอาชีพ ค้านกรมการท่องเที่ยวเปิดขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ชาวจีน

ไกด์โวยถูกแย่งอาชีพ ค้านกรมการท่องเที่ยวเปิดขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ชาวจีน

เชียงใหม่ (23 มิ.ย.58) / ไกด์เชียงใหม่-เชียงรายโวยถูกแย่งอาชีพ ค้านกรมการท่องเที่ยวเปิดขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์จีนให้ทำงานในไทย ย้ำเป็น 1 ใน 33 อาชีพสงวน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิ.ย. กลุ่มมัคคุเทศก์เชียงใหม่และเชียงราย ประมาณ 30 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนไกด์ต่างชาติ กรณีที่กรมการท่องเที่ยวมีแนวคิดที่จะขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์จีนให้มาทำงานเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

นายพงษ์ศักดิ์ อินธรรม ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เปิดเปิดเผยว่ามัคคุเทศก์หรือไกด์ เป็น 1 ใน 33 อาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามรัฐธรรมนูญ โดยปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ไทยกระจายให้บริการทั่วประเทศ 5 หมื่นกว่าคน เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 3,000 คน ในจำนวนนี้เป็นมัคคุเทศก์ที่นำเที่ยวชาวจีนได้กว่า 800 คน และในภาพรวมมัคคุเทศก์ไทยจำนวนมากยังว่างงานอยู่

“การที่กรมท่องเที่ยวมีนโยบายเปิดทางให้ไกด์ต่างชาติที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้ เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายท่องเที่ยวที่ระบุอย่างชัดเจนว่ามัคคุเทศก์ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และยังเป็นการแย่งงานมัคคุเทศก์สัญชาติไทย ทำให้สูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็นของคนไทย ทั้งยังส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของประเทศ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการกระทำของมัคคุเทศก์ต่างด้าวเหล่านั้น” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

โดยปัจจุบัน พบว่าไกด์คนจีนมักจะแอบแฝงในรูปแบบนักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง และมีการเปิดเว็บไซด์หาลูกค้า เมื่อนำเที่ยวจะเช่ารถตู้ หรือรถขนาดเล็กไปตามสถานที่ต่างๆ เมื่อพบเจ้าหน้าที่ก็จะทำตัวกลมกลืนเป็นนักท่องเที่ยวไปด้วย ทำให้ตรวจสอบยาก ดังนั้นการยื่นหนังสือคัดค้านครั้งนี้จึงเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย และประเทศไทย เพราะหากอนุญาตให้มัคคุเทศก์จีนขึ้นทะเบียนได้ ต่อไปก็จะลามไปถึงมัคคุเทศก์ชาติอื่นๆ ด้วย เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

ด้านนางกรกช โขนงนุช กรรมการชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา กล่าวเสริมว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเปิดโอกาสการทำงานด้านการท่องเที่ยวให้คนไทย สัญชาติไทยมากขึ้น และมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการพัฒนาเพื่อยกระดับมัคคุเทศก์ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะอ้างว่าขาดแคลนมัคคุเทศก์ ทั้งที่ความจริงมีมัคคุเทศก์ที่ว่างงานจำนวนมาก โดยควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แล้วได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 เพราะบุคคลเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ได้ทันที

นอกจากนี้ควรยกระดับมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานนำเที่ยวข้ามเขตพื้นที่ รวมทั้งฝึกอบรมคนไทยที่รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งอยู่แล้วให้เป็นมัคคุเทศก์อย่างเร่งด่วน โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเรื่องดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ โดยจะมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเข้าไปตรวจสอบให้ชัดเจน.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้