แจกคู่มือ 3 ภาษาเตือนภัย ให้คำแนะนำพร้อมช่องทางร้องเรียนแก่นักท่องเที่ยว

แจกคู่มือ 3 ภาษาเตือนภัย ให้คำแนะนำพร้อมช่องทางร้องเรียนแก่นักท่องเที่ยว

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินกิจกรรม “Do’s & Don’ts”แจกคู่มือ 3 ภาษาให้นักท่องเที่ยวทั้งเตือนภัยให้คำแนะนำและช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ครอบคลุม 12 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

เมื่อค่ำวันที่ 7 เม.ย.62 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และถนนคนเดินท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม แจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ “Do’ s & Don’ ts” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ – ไทย และภาษาอังกฤษ – จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คน

ทั้งนี้ในปี 2562 โครงการฯได้ยึดหลักแนวคิด “Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรม 12 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร         บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร  ภูเก็ต      บริเวณหาดป่าตอง  กระบี่     เกาะพีพี  ชลบุรี    เมืองพัทยา  พังงา      บริเวณเขาหลัก  สุราษฎร์ธานี    เกาะสมุย เชียงใหม่    บริเวณถนนคนเดินประตูท่าแพ  เชียงราย      อำเภอเมือง  ตรัง  อำเภอเมือง  ตราด   บริเวณท่าเรือเกาะช้าง  บุรีรัมย์     อำเภอเมือง  สงขลา    อำเภอหาดใหญ่ หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ)  (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้