เริ่มแล้วงานเทศกาลของขวัญ ของที่ระลึกครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-9 ธ.ค.61

เริ่มแล้วงานเทศกาลของขวัญ ของที่ระลึกครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-9 ธ.ค.61

- in headline, เศรษฐกิจ

          เริ่มแล้วงานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-9ธ.ค.นี้ เผยจุดเด่นสินค้าปีนี้เน้นนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด มีร้านค้าร่วมออกบูธจำหน่ายกว่า 400 คูหา คาดเงินสะพัดตลอดช่วงจัดงานร่วม 40 ล้านบาท

วันที่ 30 พ.ย.61ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน “Gift Fair ครั้งที่ 28”ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ Gift Fair ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 28 เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนสามารถทดสอบตลาด รวมถึงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับสากล ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และสร้างช่องทาง               การตลาดใหม่ ๆ ในลักษณะการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง (Business to Customer : B to C)     ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาสินค้าของตนให้สามารถแข่งขันได้ และที่สำคัญจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ภายในงานครั้งนี้ กสอ. ยังจัดให้บริการคำปรึกษาแนะนำกับผู้สนใจ                 ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0 )                   ระดับภูมิภาค  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมผนึกกำลังการส่งเสริมในทุกแนวทาง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์                 ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง นอกจากนี้                       ยังมีความช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านโครงการของภาครัฐ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SME และ วิสาหกิจชุมชน                ที่ต้องการจะยกระดับภาคธุรกิจของตนเองให้พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์     พร้อมก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำและรับบริการใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวกัณณิกา บัวจีน ประธานจัดงานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair 2018   กล่าวว่า งานหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก หรือ Gift Fair 2018  จัดขึ้นระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน  – 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 20.00 น. โดยจุดเด่นของงาน Gift Fair ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคจะได้มาเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของขวัญ  ของที่ระลึกที่หลากหลายจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น  ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน และของกินของฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือรูปแบบของสินค้า ซึ่งจะมีการออกแบบดีไซด์สวยเก๋ เป็นงานแฮนด์เมด ภายในโซน Creative ที่ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกไปเป็นของขวัญปีใหม่หรือของที่ระลึกได้ อาทิ ผ้าทอจะเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์                ของแต่ละพื้นที่ ของตกแต่งบ้านที่เป็นงานแฮนด์เมดจากไม้  เซรามิค ผ้า นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการมาจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม    จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ Startup               เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนกว่า 420 คูหา โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 40  ล้านบาท .

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้