เกษตรกรได้เฮฝกตก 2 วันน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงฯกว่า 8 แสนลบ.ม.ส่วนแม่งัดฯได้เพิ่ม 4 แสนฯ

เกษตรกรได้เฮฝกตก 2 วันน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงฯกว่า 8 แสนลบ.ม.ส่วนแม่งัดฯได้เพิ่ม 4 แสนฯ

เกษตรกรได้เฮ ฝนตก 2 วันน้ำเข้าเขื่อนแม่กวงฯ 8 แสนกว่าลบ.ม.ทำให้มีน้ำสำรองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วง และมีน้ำสำหรับตกกล้าในฤดูเพาะปลูกได้ ส่วนเขื่อนแม่งัดฯ 2 วันน้ำเข้าเขื่อนฯ 4 แสนลบ.

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนพาดผ่านภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงระยะวันที่ 24-26 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ส่งผลดีให้กับแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนใน 2 วันที่ผ่านมา(25-26 เม.ย.63) มีฝนตกในพื้นที่วัดได้ 37มม. และ 67 มม. ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนรวม 2 วัน 857,000 ลบ.ม. ทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนวันนี้ 61.185 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23.26% ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสามารถใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฤดูแล้งนี้ได้ คือ1. น้ำอุโภค บริโภค น้ำประปา ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.63 เพียงพอไม่ขาดแคลนแน่นอน 2. น้ำสำรองกรณีเกิดวิกฤตฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูนาปี และน้ำสำหรับการตกกล้านาปี มีให้บริหาร 45.185 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปี 2562 สามารถบริหารจัดการได้

ผอ.โครงการฯแม่กวงฯ กล่าวอีกว่า จากการที่มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื้น พืชสวนที่กำลังขาดน้ำฟื้นตัวได้อย่างมาก คาดว่าการร้องขอน้ำเพิ่มเติมในช่วงนี้คงบรรเทาลง และทำให้แหล่งน้ำในบางพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะมีการนัดหมาย หารือ วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราช่วงกลางเดือน พ.ค. 63 นี้ และจะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชะลอการปลูกข้าวนาปีเอาไว้ก่อนจนกว่ากรมอุตตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการขุดลอกเปิดทางน้ำที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางและให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นหากมีกรณีน้ำไหลหลากในพื้นที่

ส่วนทางด้านเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวาน(26 เม.ย.)เวลา  07.00 มีปริมาณน้ำเข้าเขื่อน  10,323 ลบ.ม. และวันนี้(27 เม.ย.)เวลา  07.00​ มีปริมาณ​เข้า 432,000 ลบ.ม.  รวม  2  วันน้ำเข้าเขื่อน  442,323 ลบ.ม.

สำนักงานชลประทานที่ 1 สรุปสถานการณ์น้ำในเขต สชป.1  โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลปัจจุบันมี ปริมาณน้ำ 44.666 ล้าน ลบ.ม. (16.86%)  ปี 2562 – 136 MCM   ปี 2559 – 35 MCM,เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 61.18 ล้าน ลบ.ม. (23.26%)  ปี 2562 – 103 MCM   ปี 2559 – 24 MCM

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 18 แห่ง  ปริมาณน้ำรวม 28 ล้าน ลบ.ม. (22%)  น้อยกว่า ปี 2562               อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 191 แห่ง   ปริมาณน้ำรวม  34 ล้าน ลบ.ม. (34%)  น้อยกว่า ปี 2562 ขณะที่ฝายแม่แตงปริมาณน้ำไหลเข้าฝาย 8.780 ลบ.ม./วินาที ปี 2562 – 2.755 cms  ปี 2559 – 0.893 cms

นอกจากนั้นในส่วนของแผน-ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ในเขตชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 63) ตามแผน 202,711 ไร่  แต่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจริงจำนวน  240,690 ไร่  แยกเป็น ข้าวนาปรังตามแผน 17,031 แต่ปลูกจริง 60,149 ไร่  พืชไร่ตามแผน 21,208 ไร่ แต่ปลูกจริง 19,967 ไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้นตามแผน 162,641 ไร่ แต่ปลูกจริงลดลงเหลือ 154,928 ไร่  บ่อปลาตามแผน 1,709  ไร่แต่เลี้ยงปลาจริง 4,973 ไร่   อื่นๆ 122 / 673 ไร่  ซึ่งพบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้ว 119 %.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้