อ.มช.เรียกร้องให้กดดันเมียนมายกโทษประหารชีวิต 7 นศ.

อ.มช.เรียกร้องให้กดดันเมียนมายกโทษประหารชีวิต 7 นศ.

- in AEC, headline

เชียงใหม่ / ตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยื่นหนังสือ 2 สถานกงสุลใหญ่”สหรัฐ-เมียนมา” เรียกร้องให้กดดัน พร้อมแทรกแซง ให้ศาลเมียนมายกเลิก โทษประหารชีวิต 7 นักศึกษา ย้ำเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ธ.ค.65 ตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) ประมาณ 10 คน ได้เดินทาง ไปยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง “กรณีศาลในรัฐทหารพม่า มีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิต 7 นักศึกษา” ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศิวัญชลี วิธญเสรีวัฒน์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลฯ พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์เนื้อหาสำคัญคือ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบข่าว “กรณีศาลในรัฐทหารพม่า มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ลงโทษประหารชีวิต 7 นักศึกษา” ในฐานะนักศึกษา และมนุษยชาติ จึงไม่อาจนิ่งนอนใจต่อการใช้อำนาจของรัฐทหารพม่า ที่ใช้กลไกของรัฐเข่นฆ่าประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรม ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และถึงเวลาที่ต้องประกาศว่า ชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าจะให้รัฐกำจัดทิ้ง เพราะความเห็นต่างทางการเมืององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีข้อเรียกร้อง 6 ประการ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งต่อชุมชนนานาชาติ ดังนี้ 1. ขอให้ร่วมกันกดดันและแทรกแซงคำตัดสินของศาลในรัฐบาลพม่า เพื่อให้ยกเลิกการประหาร 7 นักศึกษา และประชาชนชาวเมียนมา ที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตในคดีทางการเมืองอื่นๆ ด้วย 2. ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง 3. คืนกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสให้ประชาชนชาวเมียนมา ไม่ใช่การตัดสินในเรือนจำหรือค่ายทหาร 4. ยุติการสนับสนุนกองทัพทหารพม่า ทั้งด้านการทหาร การลงทุน เศรษฐกิจ ฯลฯ 5. ชุมชนนานาชาติต้องเปิดช่องทาง และสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ผ่านองค์กรภาคประชาชน ไม่ใช่รัฐทหารพม่า 6. โทษประหารควรถูกกำจัดให้หมดไปจากรัฐสมัยใหม่ เพราะเป็นความตาเทียนที่ทำลายสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันยังมีข้อเรียกร้องต่อรัฐไทย และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) คือ 1. เพื่อให้รัฐไทยมีจุดยืนทางสังคม และชุมชนนานาชาติ รัฐไทยควรพิจารณาถึงนโยบายระหว่างประเทศกับรัฐทหารพม่า เพื่อร่วมกดดันไม่ให้รัฐทหารพม่าประทุษร้ายประชาชน รัฐไทยไม่ควรมีสัมพันธ์กับรัฐเผด็จการในทุกกรณี 2. แม้อาเซียนจะมีจารีตประเพณี ไม่แทรกแซงทางการเมืองและประณามรัฐสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถึงเวลาแล้วหรือไม่ ที่อาเซียนต้องทบทวนตนเอง ในฐานะรัฐบนหลักการที่เคารพสิทธิมนุษยชน ขอให้อาเซียนออกมาประณามรัฐทหารพม่า และใช้กลไกเศรษฐกิจกดดัน ให้ทหารพม่า คืนสิทธิ อำนาจ และเสรีภาพ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาธิปไตยของสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมามีเสถียรภาพ ด้วยเสรีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนเมียนมา ต่อมา ตัวแทนจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลัดกันอ่านแถลงการณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่าตามลำดับ จากนั้นในเวลา 14.15 น. ได้เดินทางไปยังสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ.เชียงใหม่ เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกฉบับเดียวกันนี้ แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานว่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ทำหนังสือนัดหมายล่วงหน้า ทางตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ บริเวณถนนหน้าสถานกงสุลฯ ก่อนจะนำจดหมายเปิดผนึกไปสอดไว้ในตู้จดหมายหน้าสถานกงสุลฯ แล้วแยกย้ายกันกลับ.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้