อบจ.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ

อบจ.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

อบจ.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านช่างของอบจ.ทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการรเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ นายสมชาติ ,ดร. ภูนท สลัดทุกข์ รักษาการ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สมาคม อบจ.เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามขององค์กรบริหรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สมาคม อบจ. ทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่าง สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 และมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องชาวชมรมช่างทั่วประเทศที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่ในการสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ในโอกาสที่ทุกท่านได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตนเชื่อมั่นชาวเชียงใหม่ทุกคน พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ด้านนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการฯในครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานด้านช่าง มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทเกี่ยวกับภารกิจงานการจัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.2566 ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้