รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดตลาดน้ำชุมชน “กาดฮิมน้ำ@สันทราย” เชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดตลาดน้ำชุมชน “กาดฮิมน้ำ@สันทราย” เชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเปิดตลาดน้ำชุมชน “กาดฮิมน้ำ@สันทราย” ตลาดประชารัฐต้นแบบที่พร้อมพัฒนาสู่การเป็นตลาดไร้เงินสด

วันนี้ (30 ต.ค. 62) ที่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดตลาดชุมชนทางน้ำ “กาดฮิมน้ำ@สันทราย” เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีให้คนในชุมชน ภายใต้รูปแบบของตลาดประชารัฐ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายกเทศมนตรีเทศบาลสันทรายหลวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตลาดถือเป็นเป็นส่วนที่สำคัญที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้เกิดตลาดชุมชน เพื่อรองรับและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน นำสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กาดฮิมน้ำ@สันทราย หรือตลาดน้ำของเทศบาลตำบลสันทรายแห่งนี้ ถือเป็นความท้าทายของท้องถิ่น
ที่ต้องการขจัดปัญหาความยากจนของคนในชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเสริมสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการดึงทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชนมาร่วมกันขับเคลื่อน ภายใต้รูปแบบของตลาดประชารัฐ โดยเบื้องต้นตลาดริมน้ำแห่งนี้จะเปิดให้บริการทุกวันที่ 5 และวันที่ 25 ของเดือน จะมีการนำสินค้าที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของตำบลมาจัดจำหน่าย เช่น สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป อาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมือง สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงของฝากต่างๆ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเงินได้ผ่านแอพลิเคชันต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือแทนการใช้เงินสด รวมทั้งสามารถสั่งสินค้าแบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ จะพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นตลาดไร้เงินสดในอนาคต นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลสันทรายหลวงจะดำเนินการพัฒนาตลาดแห่งนี้ ให้เป็นตลาดน้ำอย่างแท้จริง โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจะสามารถลงเรือไปตามลำน้ำ เพื่อเยี่ยมชม จับจ่ายสินค้า และแวะรับประทานอาหารตามร้านค้าต่างๆ ที่จะเปิดให้บริการตามบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีของตลาดประชารัฐที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้