ยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ ขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ 16,649 โคมควัน 324 โคม

ยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ ขอปล่อยโคมลอย โคมไฟ 16,649 โคมควัน 324 โคม

จังหวัดเชียงใหม่เผย 11 อำเภอ 26 แห่งขออนุญาตปล่อยโคมลอย โคมไฟช่วงยี่เป็งหรือลอยกระทง 16,649 โคม ขณะที่โคมควันพุ่งทะลุ 324 โคม สูงกว่าปีที่แล้ว 45 โคม แม้วิทยุการบินและการท่าฯระบุเป็นโคมที่ลอยอยู่ในอากาศได้นานและสูงกว่าเพดานบิน มากสุดที่อ.ดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม  2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้มีผู้มายื่นขออนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำอย่างใด เพื่อโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) ขึ้นสู่อากาศ รวมทั้งสิ้น 11 อำเภอ โดยอนุญาตให้จุดและปล่อยฯ โคมลอย/โคมไฟ รวมทั้งสิ้น 16,649 โคม และอนุญาตโคมควัน ทั้งสิ้น 324 โคม จาก 22 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2561 มีผู้ขออนุญาตปล่อยโคมลอย โคมไฟ 64,258 โคม และโคมควัน 712 โคม ส่วนปี 2562 มีผู้ขออนุญาตปล่อยโคมลอยและโคมไฟ 53,930 โคมและโคมควัน 79 โคม

ประกอบด้วย อ.สันกำแพง อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 20.00 – 21.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม CAD ชาติพันธุ์ล้านนา จำนวน 2,000 โคม โดยมี นายญาญเดช ชุ่มชูวัฒน์ เป็นผู้ขออนุญาต, อ.จอมทอง อนุญาตให้จุดฯ โคมควัน ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ลานหลังวัดแม่สอย จำนวน 0 โคม โดยมีประธานสภาวัฒนธรรม เป็นผู้ขออนุญาต 3. อ.แม่ริม อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 20.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,000 โคม โดยมี นายวันชัย ประมูลจะโก เป็นผู้ขออนุญาต

อ.สะเมิง อนุญาตให้มีการจุดฯ ทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยทุกอนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. รวมทั้งสิ้น 539 โคม และให้จุดฯ โคมควันในเวลา 10.00 – 12.00 น. ทั้งสิ้น 42 โคม สถานที่ที่ได้รับอนุญาตทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ลานเอนกประสงค์วัดแม่สาบ มี นายยศ ยะมะโน เป็นผู้ขออนุญาต, ลานเอนกประสงค์บ้านท่าศาลา โดยมี นายจีรภัทร สารศรี เป็นผู้ขออนุญาต, ลานเอนกประสงค์วัดกองขากหลวง มี นายหน่อย มั่งมูล เป็นผู้ขออนุญาต, ลานเอนกประสงค์วัดยั้งเมิน โดยมี นายประดิษฐ์ เขียวออน เป็นผู้ขออนุญาต, ลานเอนกประสงค์วัดแม่สาบเหนือ มี นายวิชาญ วังพฤกษ์ เป็นผู้ขออนุญาต, ลานเอนกประสงค์วัดสะเมิง โดยมี นายชาติชาย ใจกันทะ เป็นผู้ขออนุญาต และที่ลานเอนกประสงค์วัดบ้านป้อก มี นายอรรถพล ไชยชะนะ เป็นผู้ขออนุญาต

อ.ดอยเต่า อนุญาตให้จุดฯ โคมควัน ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จำนวน 50 โคม โดยมี ประชาชนดอยเต่า ผู้ขออนุญาต 6. อ.สันทราย อนุญาตให้จุดฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 20.00 – 21.00 น. ณ ธุดงคสถานล้านนา จำนวน 1,000 โคม โดยมี นายอิศรา ไชยวุฒิ เป็นผู้ขออนุญาต และอนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 เวลา 19.00 – 23.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลสันทรายหลวง จำนวน 4,000 โคม โดยมีนายนที ดำรง เป็นผู้ขออนุญาต 7. อ.อมก๋อย อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 19.00 – 01.00 น. ณ เชิงสะพานพญาเสิก หมู่ที่ 2 ต.แม่ตื่น จำนวน 50 โคม โดยมี นายจำลอง ปันดอน เป็นผู้ขออนุญาต

อ.ดอยสะเก็ด อนุญาตให้มีการจุดฯ ทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยทุกอนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 รวมทั้งสิ้น 5,320 โคม และให้จุดฯ โคมควันได้ จำนวน 100 โคม ได้แก่ บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย โดยมี นายชุติพนธ์ สารแปง เป็นผู้ขออนุญาต, บริเวณพื้นที่ว่างข้างน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด มี นายอาษา ศรีคำมา เป็นผู้ขออนุญาต, บริเวณลานเอนกประสงค์คอสะพาน รพ.สต.แม่จ้อง โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา เป็นผู้ขออนุญาต, สนามเทศบาลตำบลสง่าบ้าน มี นายวุฒิชัย โทอื้น เป็นผู้ขออนุญาต, บริเวณวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ 100 โคม ระหว่างเวลา 19.00 – 24.00 น. และจุดฯ โคมลอย จำนวน 100 โคม เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี พระครูสุตธรรมวิจิตร เป็นผู้ขออนุญาต และบริเวณสนามหน้าบ้านเลขที่ 31/3 หมู่ที่ 2 มี นายจำนง ใจแก้ว เป็นผู้ขออนุญาต

อ.ฝาง อนุญาตให้มีการจุดฯ ทั้งสิ้น 3 แห่ง โดยทุกแห่งอนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ในวันที่ 31 ต.ค. 63 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 400 โคม และให้จุดฯ โคมควันในเวลา 10.00 – 12.00 น. จำนวน 100 โคม ได้แก่ บริเวณวัดสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 ต.สันทราย, บริเวณวัดคงคาราม หมู่ที่ 10 ต.แม่ข่า และบริเวณศาลาท่าน้ำบ้านนันทาราม หมู่ที่ 2 ต.สันทราย และอำเภอที่ 10 อ.ดอยหล่อ อนุญาตให้มีการจุดฯ ทั้งสิ้น 3 แห่ง โดยอนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ทั้งสิ้น 1,100 โคม และโคมควัน จำนวน 22 โคม ได้แก่ ลานหน้าวัดหัวช้าง มี นางกัลยา สายคำฝั้น เป็นผู้ขออนุญาต, บริเวณเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยน้อย อนุญาตให้จุดฯ โคมควัน จำนวน 22 โคม ในวันที่ 31 ต.ค. 63 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี น.ส.วริยา กาวิล เป็นผู้ขออนุญาต และบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ อนุญาตให้จุดฯ โคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 น. ในวันที่ 31 ต.ค. 63 จำนวน 500 โคม และในวันที่ 1 พ.ย. 63 จำนวน 500 โคม โดยมี น.ส.นภัสนันท์ พินิจมนตรี เป็นผู้ขออนุญาต

ด้าน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การอนุญาตให้จุดและปล่อยหรือกระทำอย่างใด เพื่อโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) ขึ้นสู่อากาศ ของแต่ละอำเภอท้องที่เป็นการอนุญาตตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 หากว่าในปี 2562 ที่ผ่านมามี พรบ.การเดินอากาศ ฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ มีการกำหนดเขตปลอดภัยการบิน ซึ่งห้ามปล่อยโคมทุกประเภทโดยเด็ดขาดจังหวัดเชียงใหม่มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 อำเภอ ซึ่งเรียกกันว่า ท๊อฟฟี่โซน

“อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคน หากจะปล่อยโคมก็ขอให้ปล่อยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ให้ปล่อยเท่านั้น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือตัวเมืองเก่า เป็นพื้นที่ที่ห้ามปล่อยเด็ดขาด ก็ต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตาม โดยห้ามปล่อยโคมทุกชนิดเด็ดขาด แม้ว่าจะไม่มีอากาศยานบินในช่วงเวลานั้นก็ตามการปล่อยในเขตห้ามปล่อยเด็ดขาดก็ยังเป็นความผิดอยู่ ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ” ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้มีผู้ยื่นขออนุญาตปล่อยโคมควันมากขึ้น นับตั้งแต่มีการรณรงค์และขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งวิทยุการบินและการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงขอความร่วมมือในการปล่อยโดยเฉพาะโคมควันซึ่งนักบินรายงานว่าพบโคมควันลอยอยู่ที่เหนือเพดานบิน ใต้ท้องเครื่องและเส้นทางการบินในช่วงที่อยู่นอกเวลาการขออนุญาตปล่อย.

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้