นิติศาสตร์ มช.เปิดป้ายอยากเลือกตั้งซ้ำ-แถลงการณ์ไม่ให้เลื่อนเลือก ส.ส.

นิติศาสตร์ มช.เปิดป้ายอยากเลือกตั้งซ้ำ-แถลงการณ์ไม่ให้เลื่อนเลือก ส.ส.

- in headline, จับกระแสสังคม

เชียงใหม่ / คณะนิติศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมเปิดป้ายอยากเลือกตั้งอีกครั้ง แฉก่อนหน้านี้ มีมือดีแอบเก็บป้ายออก จึงต้องเปิดป้ายซ้ำ พร้อมจุดเทียน และอ่านแถลงการณ์ ให้รัฐบาล-กกต.ยึดระบอบประชาธิปไตย คืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62 นี้เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 ม.ค. ที่บันไดทางขึ้นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคณะอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจอยากเลือกตั้ง ประมาณ 120 คน ร่วมกันทำกิจกรรม “เปิดป้ายอยากเลือกตั้ง (อีกครั้ง) และจุดเทียนให้แสงสว่างแก่มหาวิทยาลัยและสังคมแห่งนี้”นายวัชรภัทร ธรรมจักร นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. ได้อ่านแถลงการณ์สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การแสดงจุดยืนต่อกรณีอาจเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งมีเนื้อความสรุป คือ นับแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 11 ธ.ค.2561 บัญญัติให้การเลือกตั้ง ส.ส.ต้องแล้วเสร็จภายใน 150 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด แต่ต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนภายหลังมีการประชุมร่วมกับ กกต. เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2562 ว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช.ในฐานะองค์กรเพื่อนักศึกษาได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในราชอาณาจักรไทย ซึ่งนักศึกษาก็ถือเป็นพลเมืองที่ได้รับสิทธิการเลือกตั้งตามกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไป ย่อมกระทบต่อสิทธิของนักศึกษาโดยตรง และทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนนานาประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ กกต.และรัฐบาล ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย คืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามเดิมที่ได้ประกาศไว้ คือ 24 ก.พ.2562 ขณะเดียวกันสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นได้มีกิจกรรมจุดเทียนเชิงสัญลักษณ์ พร้อมกับที่บนอาคารคณะนิติศาสตร์ ได้มีการปล่อยป้ายอยากเลือกตั้ง ลงมาอีกครั้ง หลังจากที่ป้ายได้หายไปเมื่อเย็นวันที่ 12 ม.ค. และมีคนเจอป้ายในภายหลัง จึงนำมาติดตั้งและทำพิธีเปิดอีกครั้งในเย็นวันนี้ (14 ม.ค.)

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้