ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน Be Life Be Learn เชียงใหม่-ลำปาง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน Be Life Be Learn เชียงใหม่-ลำปาง

สกู๊ปพิเศษ

 

 

 

 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน Be Life Be Learn เชียงใหม่-ลำปาง

 

ทริปนี้แบกเป้ร่วมกิจกรรม Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง) โดยผู้ร่วมทริปครั้งนี้ก็มีทั้งนักข่าว Blogger หน่วยงานราชการชุมชนท่องเที่ยว บริษัททัวร์และตัวแทนเอเจนซี่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งเป็นทริปแรกหลังจากที่เปิดกิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้กับชุมชน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มากยิ่งขึ้น

จุดแรกของเส้นทางท่องเที่ยวเริ่มจากเชียงใหม่จากจุดรวมพลมุ่งไปที่วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่มีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ถือเป็นมดรกชุมชนและศูนย์รวมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งชุมชนวัวลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมช่างหล่อ เครื่องเงินและเครื่องเขินมายาวนาน ปัจจุบันวัดศรีสุพรรณแห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และสืบทอดทั้งพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการเข้ากับมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวล้านนา และถือเป็นจุดก่อกำเนิดของศรีสุพรรณโมเดล

ท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณและประธานมูลนิธีวัดเงิน เป็นพระนักพัฒนาที่เอาแนวคิดวัด วังและการท่องเที่ยวมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์สมบัติชุมชนอย่างยั่งยืน มีคุณค่าก่อให้เกดประโยชน์อย่างสูงสุดบนพื้นฐานของหลักธรรมและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคในยุคกระแสโลกาภิวัตน์และมหันตภัยของโลกปัจจุบันแต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าร่วมกัน สรรสร้างตามกำลังความสามารถ ความสำเร็จและความผาสุขยั่งยืนย่อมเกิดขึ้น

จากนั้นก็เดินทางไปที่ “โคคูนฟาร์ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในการทำเกษตรอินทรีย์และถือเป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ ซึ่งคุณสุนทร วาณิชย์มงคล  เจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังว่า โคคูนแปลว่ารังไหมและเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์ม จากรังไหมไปสู่ไหมไทย ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่อยากอนุรักษ์การทำผ้าไหมตามวิถีดั้งเดิม แต่กระบวนการเป็นการปรับให้เข้ากับวิถีของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วย โดยที่จุดนี้จะมี 3 โซนใหญ่คือโซนอนุรักษ์วัฒนธรรมและการทอผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และให้ผู้เข้าชมมีประสบการณ์ มีศูนย์หม่อนผลและหม่อนใบ โดยหม่อนผลเข้าสู่ร้านอาหาร ส่วนหม่อนใบก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวหนอนไหมที่จะผลิตไหมต่อไปด้วย        อีกโซนเป็นแฮปปี้ฟาร์ม มีสัตว์เล็กๆ ให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดในการให้อาหารไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรือไก่ มีแปลงปลูกผักอินทรีย์              โซนสุดท้ายคือร้านอาหารบนนาบัวที่นำมาเป็นอาหารซิกเนอเจอร์ของร้าน ให้ครอบครัวมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการทำกิจกรรมและใช้เวลาร่วมกัน

จุดหมายสุดท้ายของวันแรกในเส้นทางไปจบที่หมู่บ้านแม่กำปอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไปสัมผัสและใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ถึงแม้ปัจจุบันจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแต่ที่นี่ยังคงรักษาความเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้องและเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ แม้จะปรับปรุงบ้านเรือนให้เป็นที่พักและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา แต่ก็ไม่ให้ทุนขนาดใหญ่เข้ามากลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และสภาพภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ และแหล่งน้ำ อากาศที่ทำให้คนที่มาเยือนได้เก็บเกี่ยวไอแห่งความสุข และความประทับใจให้หลงใหลอยู่เสมอ

การได้มานอนพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ที่บ้านแม่กำปอง เปรียบเสมือนการยืดอายุขัยของตนเองออกไปอีกระยะหนึ่ง วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชนจากห้วงเวลาที่พระอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้าก็เดินเล่นในหมู่บ้าน ไหว้พระที่อุโบสถกลางน้ำและวัดที่อยู่กลางชุมชน เดินถ่ายรูปได้แทบทุกมุม หาอาหาร ขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆ หลังมื้อเย็นก็นั่งจิบเครื่องดื่มตามแต่ใครจะชอบ มองรอบตัวมีแสงไฟจากอาคารร้านค้า บ้านเรือนสวยงามแต่เงียบสงบ ไม่มีเสียงดนตรีหรือคนแหกปากเสียงดังรบกวนใคร ทำให้นอนหลับลึกเป็นการพักผ่อนที่สุดวิเศษ

เช้าวันใหม่ หลังอาหารเช้าคณะออกเดินทางไป วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆ สีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป

ในภาคบ่ายเข้าสู่ตัวเมืองลำปางไปเที่ยวชุมชนท่ามะโอ ซึ่งถือว่าชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่มากมาย ผสานให้เห็นกลิ่นอายของชุมชนในอดีตเคล้าด้วยเรื่องเล่าประวัติศาสตร์จากสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมและได้รับประสบการณ์ ที่ประทับใจอย่างแน่นอน

สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา กำหนดไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง)เส้นทางที่ 2 Be Creative. To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน )เส้นทางที่ 3 Be Discovery เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)เส้นทางที่ 4  Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน).

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้