ทุ่ม 142 ล้านบาทแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ รอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงฯกำหนดวันคิกออฟพร้อมกันทั้ง 9 จังหวัด

ทุ่ม 142 ล้านบาทแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ รอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงฯกำหนดวันคิกออฟพร้อมกันทั้ง 9 จังหวัด

ได้ฤกษ์หารือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เผยปี 61 ได้งบรวมกว่า 142 ล้านบาทในการบริหาร ผวจ.เชียงใหม่ให้ระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คาดหลังประชุมร่วมรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงฯกำหนดคิกออฟพร้อมกันทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เบื้องต้นตีกรอบ 20 ก.พ.-20 เม.ย.61 ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด

ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ซึ่งนายพุฒิพงศ์เป็นประธานประชุมในช่วงแรกโดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศลงวันที่ 17 ต.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งตนเป็นประธานคณะทำงาน ลงวันที่ 7 พ.ย.2560 และมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ลงวันที่ 10 พ.ย.2560 เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าฯจะให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ พร้อมกับประชุมผ่านวิดีโอทางไกลไปทั้ง 25 อำเภอโดยขอให้นายอำเภอทุกแห่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งเป็นวาระจังหวัด มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย โดยขอให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สั่งการระดับอำเภอที่จะให้เปิดวอร์รูมพร้อมกันโดยให้นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์สั่งการระดับอำเภอด้วย

“ในการทำงานปีนี้จะนำข้ออุปสรรคและเสนอแนะที่ได้รับจากการถอดบทเรียนของปีที่แล้วมาแก้ไข โดยขอให้เน้นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ห้ามตอบโต้สื่อแม้แต่ในโซเซียลมีเดียโดยขอให้ทางผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ชี้แจง แต่ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารให้รวดเร็ว ถูกต้องและให้ใช้หลักวิชาการมาชี้แจงด้วย”นายพุฒิพงศ์ กล่าวและชี้แจงด้วยว่า

ในปีนี้นอกจากเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาช่วยในการทำงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว อยากให้ใช้จิตอาสาที่มีอยู่ทุกอำเภอมามีส่วนร่วมด้วย โดยขอให้แต่ละอำเภอไปวางแผนในการบริหารจัดการ

ทางด้านนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอนั้น ทางจังหวัดจะจัดหางบประมาณในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือให้ และยังมีงบฯบริจารที่อาจเป็นสิ่งของและอาหารรวมทั้งน้ำดื่ม ทั้งนี้จะใช้ระบบ Single command แบบปีที่ผ่านมาโดยใช้คำสั่งปภ.50 ซึ่งจะครอบคลุมหมดทั้งเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณในปีนี้จะแยกเป็น 3 ส่วนคือ งบฯจังหวัดในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันซึ่งได้รับอนุมัติโครงการแล้วจำนวน 4.917 ล้านบาทซึ่งกระจายให้แต่ละหน่วยงาน ส่วนที่สองเป็นงบฯกลุ่มจังหวัดจำนวน 11 ล้านบาทซึ่งจะลงพื้นที่ทุกอำเภอรวม 3.2 ล้านบาทและหมู่บ้านเสี่ยงภัยอีก 10 หมู่บ้านพร้อมกับอุปกรณ์ลาดตระเวน และงบประมาณปี 61 ซึ่งเป็นงบการจัดการหมอกควันและขยะของภาคเหนือ โดยจะมี 3 หน่วยงานที่ได้รับงบคือทสจ.,อำเภอรวม 12 ล้านบาท และสำหรับกิจกรรมลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 20 ล้านบาท และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 อีก 21 ล้านบาท และงบประชาสัมพันธ์ 1 ล้านบาท รวมกับงบฯในกิจกรรมสร้างความยั่งยืนของสบ.16 ในการก่อสร้างฝายถาวรและกึ่งถาวรรวม 73 ล้านบาท ซึ่งปีนี้สรุปยอดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมกว่า 142 ล้านบาท

นายชานนท์ คำทอง ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีการกำหนดวันคิกออฟ kick off ในการรณรงค์ รวมไปถึงการกำหนดช่วงวันเวลาในการห้ามเผาเด็ดขาดด้วย

ขณะที่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดกิจกรรมรณรงค์หรือ kick off ได้ เพราะในเมื่อปีนี้ในภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐให้กับภาคและกลุ่มจังหวัดด้วย จึงขอหารือกลุ่มจังหวัด มทบ.33และทางแม่ทัพภาคที่ 3 ก่อน รวมถึงห้วงเวลากำหนดห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดเด็ดขาดที่จะต้องนำเสนอรัฐมนตรีในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ เบื้องต้นในปี 2561 กำหนดไว้คร่าวๆ คือระหว่างวันที่ 20 ก.พ.-20 เม.ย.61 แต่อยากให้มีการคิกออฟไปพร้อมกัน

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและการใช้จ่ายเงินกองทุนสนับสนุนฯซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งอยากให้ไปหาข้อสรุปในกิจกรรมที่จะดจัดเพื่อระดมทุนจะเป็นกีฬาหรืออะไร อย่างที่มีผู้เสนอว่าในการระดมทุนครั้งแรกทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือได้กันเงินจากค่าห้องพัก 1 บาทต่อห้องต่อคืนมาให้กองทุน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีห้องพักกว่า 4 หมื่นห้อง ในปีที่ผ่านมาการระดมทุนจะได้จากภาคเอกชนยังไม่มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ก็อาจจะเริ่มต้นใหม่ เพราะปัญหาไฟป่าและหมอกควันนอกจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย.

You may also like

รมช.คลัง – บสย. ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการ SMEs รับฟังความคิดเห็นการเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวนผู้