ชาวจุฬาฯจัด Chula North Expo 2018 ‘Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าไปด้วยกัน

ชาวจุฬาฯจัด Chula North Expo 2018 ‘Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ เดินหน้าไปด้วยกัน

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาคม ชาวจุฬาฯจัดงาน Chula North Expo 2018 ‘Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของ จุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน”ระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ.นี้

ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสุภาพร วัฒนา พร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์ สุทธินราพรรณ กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการจัดงาน “Chula North Expo 2018”ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาคม ชาวจุฬาฯผนึกกำลังจัดขึ้น

นางสุภาพร กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “Chula North Expo 2018” จะจัดในธีมงาน “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของ จุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อขอบคุณประชาชนและสังคมในจังหวัดภาคเหนือ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมวิชาการและบันเทิง ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรม “Open House พาน้องมองจุฬาฯ” โดยคณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ได้ทำความรู้จักจุฬาฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของ จุฬาฯเพิ่มมากข้ึน, มีนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ บอกเล่าประวัติและกำเนิดจุฬาฯ และพระมหา กรุณาธิคุณต่อจุฬาฯ และยังมีกิจกรรมซึ่งต้องลงทะเบียนล่วงหน้า อาทิ “SMEs Clinic” เพื่อให้คำปรึกษาแก่ นักธุรกิจ โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง

กิจกรรม “พี่จุฬาฯ พาน้องติว” ซึ่งจะมาติวน้องๆ นักเรียน มัธยมปลายฟรี โดยติวเตอร์นิสิตเก่าชื่อดัง โดยจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมติวซึ่งทางสมาคมฯจะดูแลเรื่องค่าอาหารให้ด้วย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคมนี้ นอกจากนี้ยังมี การเสวนาบรรยายความรู้หลากสาขา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารยแ์ละนิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิงเช่น การแสดงจากทีม นักร้องและนักดนตรี CU Band อีกด้วย

สำหรับงาน Chula North Expo 2018 เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมงานฟรี โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมท้ังลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์www.chulanorthexpo.com หรือทางเฟสบุคที่ www.facebook.com/chulanorthexpo และสำหรับนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจที่ ประสงค์จะสนับสนุนการจัดงานโดยการออกบูทร้านค้า หรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Line ID: @chulanorthexpo หรืออีเมล chulanorthexpo@gmail.com ทั้งนี้รายรับทั้งหมด จากการจำหน่ายบูทจัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว    ทางสมาคมฯ จะทำการจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้