ชม.อัญเชิญผีป่าอารักษ์สถิตย์บ้านพักตุลาการ พร้อมส่งใจช่วยทีมหมูป่า

ชม.อัญเชิญผีป่าอารักษ์สถิตย์บ้านพักตุลาการ พร้อมส่งใจช่วยทีมหมูป่า

เชียงใหม่ / เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมกันอฐิธานส่งกำลังใจช่วยทีมหมูป่า ก่อนทำพิแธีสาปแช่ง-เชิญผีป่าอารักษ์เข้าสิงสถิตย์บ้านพักตุลาการ 45 หลังเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 มิถุนายนที่ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ รวมกว่า 300 คน พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานจิตขออำนาจเทพเทวดาอารักษ์และขอคุณพระบรมธาตุดอยสุเทพ ช่วยปกป้องคุ้มครองและดลบันดาลให้น้อง ๆ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายปลอดภัย สิ่งที่บดบังตาจงคลี่คลายเพื่อให้ทั้ง 13 ชีวิตได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยทุกคนได้พร้อมใจกันกำมือวางไว้เหนืออกด้านซ้าย ส่งจิตรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อส่งกำลังใจไปยังถ้ำหลวง นอกจากนี้ยังนำธงสีเขียวมาจัดวางเป็นรูปหัวใจ และรูปตัวเลข 13 มาวางเป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความห่วงใยจากใจสมาชิกเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและชาวเชียงใหม่ ที่ส่งถึงนักฟุตบอลทีมหมูป่า จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีขับกล่อมบทเพลงเกี่ยวกับบ้านป่าแหว่ง โดยศิลปินล้านนา และวงนกแล ต่อมาเครือข่ายฯได้ร่วมกันเดินขบวนจากหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ไปยังมณฑลพิธีล้านนา บริเวณเนินดินใกล้บ้านพักตุลาการและอาคารชุดข้าราชการศาลอุธรณ์ภาค 5 ที่อยู่ห่างออกไปราว 500 เมตร เพื่อทำพิธีฟ้องเทวดา และอัญเชิญผีป่าอารักษ์ 32 ตนลูกหลานของปู่แสะย่าแสะ เข้าไปสิ่งสถิตย์ภายในบ้านป่าแหว่งจำนวน 45 หลัง โดยมีนายเกริก อัครชิโนเรศ ปราชญ์ล้านนาเป็นผู้ประกอบพิธี กล่าวคำปฏิญาณร่วมรักษาปกป้องผืนป่าดอยสุเทพ ดอยศักดิ์สิทธ์ให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม

ขณะที่นายธีระศักดิ์ ได้อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) สั่งการให้สำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม ตลอดถึงฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้จัดส่งแบบแปลนก่อสร้างและเอกสารแผนผังเกี่ยวข้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติโดยเร็ว ไม่ยื้อเวลา และ ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าหลังสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ เพราะเป็นสิทธิที่ประชาชนต้องได้รู้ตามกฎหมาย
ขอให้สั่งการสำนักงานเลขาธิการและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมติ ก.บ.ศ.อย่างเคร่งครัดตามที่โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงต่อสื่อไว้ เป็นคำสัตย์ เป็นสัญญาประชาคม เนื่องเพราะยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนธุรการบางคน จงใจฝ่าฝืนมติก.บ.ศ.และเป็นปฏิปักษ์กับแนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาลอย่างชัดเจน นอกจากนี้ขอให้ ก.บ.ศ. พิจารณาสอบสวน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ก่อความผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและงบประมาณแผ่นดิน ทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันตุลาการอันเป็นสถาบันหลักของชาติเสื่อมเสีย รวมถึงภาพลักษณ์ที่ส่อว่าสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองเสียเอง อาทิ การไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การไม่แจ้งเจ้าพนักงานในการตัดฟันต้นไม้ และไม้หวงห้ามในพื้นที่โครงการ การเข้าไปเปลี่ยนแปลงทางน้ำโดยเจ้าพนักงานไม่ เป็นต้น โดยบอกว่าศาลต้องตัดไฟแต่ต้นลม ธำรงหลักการใหญ่ ยอมตัดเนื้อร้ายและยอมรับความผิดพลาดของระดับบุคคล
เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้ ก.บ.ศ.ในฐานะองค์กรบริหารสูงสุดของฝ่ายตุลาการสะสาง แก้ไข และ ตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ว่า เพื่อมิให้กระทบต่อภาพลักษณ์ภาพรวมของสถาบันตุลาการ อีกทั้งเพื่อให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กับดอยสุเทพอันเป็นที่รักที่หวงแหนของประชาชนชาวไทย ได้ลุล่วงลงโดยเร็ว
นายธีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้คณะอนุกรรมการทั้ง 2 ชุดจะส่งมอบข้อมูลที่สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดให้รัฐบาลพิจารณาและตัดสินใจ จากนั้นเครือข่ายฯจะรอฟังคำตอบ หากไม่มีความคืบหน้าในเดือนสิงหาคมเครือข่ายฯจะนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งเพื่อทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้