จัดกิจกรรมแข่งขันพลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล

จัดกิจกรรมแข่งขันพลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล

- in headline

กลุ่ม We Love Chiang Mai โครงการส่งเสริมและสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism Chiang Mai แข่งขันทำอาหาร พลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล

เมื่อวัน 24 ก.ย. 63 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ. เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร พลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล ภายใต้กลุ่ม We Love Chiang Mai โครงการส่งเสริมและสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism Chiang Mai พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังวิกฤตการณ์โควิด 2019 ตลอดจนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันการทำอาหารจำนวน 22 ทีม

โดยเป็นผู้เข้าแข่งขันจากทั้งนักเรียน นักศึกษา เชฟ ตัวแทนจากองค์กร ชมรม สมาคม และประชาชนทั่วไป ได้แข่งขันคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม โดยกติกาการแข่งขันจะพิจารณาจากทั้งรสชาติ และรสสัมผัสของอาหาร สุขอนามัย การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะแข่งขันการทำอาหารหาผู้ชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดกิจกรรมจัดขึ้น ณ โชนมหกรรมอาหาร We Love Chiang Mai ภายในงาน Lanna Expo 2020 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้