จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระพันปีหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระพันปีหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ (13 ส.ค. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมี นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน

ทั้งนี้ ในนามของพสกนิกรทั้งทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระราชศรัทธาแห่งพระองค์ และพร้อมที่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงบำเพ็ญบุญบารมีไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบไป.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้