The Master of Gift-Makers” งานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle”

The Master of Gift-Makers” งานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle”

ร่วมชมบูธ The Master of Gift-Makers” งานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม Gift & Lifestyle” จาก 34 ผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน New North Expo 2019 ระหว่างวันที่23-25 ส.ค.นี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘New North Expo 2019 Food & Lifestyle’  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึกจากวัสดุที่พัฒนามาจากนวัตกรรมมาร่วมออกบูธมากกว่า 250 ราย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของโครงการเชียงใหม่คอฟฟี่ฮับ ฟู๊ดทรักส์ ร้านค้าชุมชน ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เข้าชมบูธ “The Master of Gift-Makers” ซึ่งเป็นงานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม จาก 34 ผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน New North Expo เป็นกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle” ซึ่งเป็นโครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝาก ของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นำมาจัดแสดงที่งาน New North Expo ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. – 21.00 น .ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นอกจากบูธที่จัดแสดงผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle” แล้วในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ยังมีการจัดสัมมนา Digital Marketing โดยคุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ วิทยากรจาก Alibaba และเวลา 12.00 – 13.00 น. เป็นการสัมมนา Sci & Tech โดย ผศ.ดร.ชนม์เจริญ เเสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันได้ โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ธนาคารออสมสินรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนและพร้อมผลักดันงานแสดงสินค้า งาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle ในระยะยาวอย่างเต็มที่ภายใต้โครงการ Empower Thailand Exhibition (EMTEX) ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของไทย มีนโยบายส่งเสริมผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าสู่ภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับและสร้างการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้