78เที่ยวบินแจ้งยกเลิก-เลื่อนบินเข้าเชียงใหม่ขณะที่การท่าฯขอความร่วมมืองดปล่อยโคม

78เที่ยวบินแจ้งยกเลิก-เลื่อนบินเข้าเชียงใหม่ขณะที่การท่าฯขอความร่วมมืองดปล่อยโคม

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อย โคมลอย /โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มรอบความถี่ในการ ออกตรวจทางวิ่งทางขับ เพื่อเก็บซากโคมที่อาจลอยเข้ามาตกในเขตการบิน ขณะที่สายการบินหลายสายยกเลิกเที่ยวบินหลังเวลา 18.00 น.ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับอากาศยาน
นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม. ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560) มีเที่ยวบิน ที่ยกเลิกทำการบินจำนวน 78 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 58 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 20 เที่ยวบิน นอกจากนี้ มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 79 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 53 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่าง ประเทศ 26 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินภายในประเทศทำการบินเพิ่ม 3 เที่ยวบิน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจาก สายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว

 พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณ พื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามา ในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระ และผู้โดยสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณ ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด


สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ขอความร่วมมือ ไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เชียงใหม่ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควัน ในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการ ปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อย โคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ส่วนโคมควัน สามารถปล่อยได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่ง ทางขับ จากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคม ที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซาก โคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน.

หมายเหตุ:ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพ ทชม.

You may also like

ทีมหัวเมืองเหนือ ประกาศเตรียมพร้อมสู้ศึกบนเวทีการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023 ร่วมค้นหาช้างเผือก สู่เวทีประกวดความงามระดับจักรวาล

จำนวนผู้