โครงการห้วยทรายโมเดล จัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล ในวันที่ 8 พ.ย.นี้

โครงการห้วยทรายโมเดล จัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล ในวันที่ 8 พ.ย.นี้

- in headline, นันทนาการ

โครงการห้วยทรายโมเดล จัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ที่โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ห้องพลอยไพลิน โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ นายอนันต์ มั่นพุฒ ประธานโครงการห้วยทรายโมเดล พร้อมด้วยนายสุภไชย จันนันโท ประธานOTOP ตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพงและจ.ส.อ.สายัณห์ จันนรานนท์ ผู้สนับสนุนโครงการห้วยทรายโมเดล ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน แฟชั่นกาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยหม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานแฟชั่นกาลาดินเนอร์เพื่อการกุศล ที่โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่

นายอนัน์ มั่นพุฒ ประธานโครงการห้วยทรายโมเดล กล่าวว่า โครงการห้วยทรายโมเดล เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กลุ่มเกษตาอินทรีย์ ออแกนิกส์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ สภาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการให้องค์ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำวัตถุดิบมาแปรรูป และสร้างมาตรฐานให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง

ประธานโครงการห้วยทรายโมเดล กล่าวอีกว่า สำหรับ การจัดงานแฟชั่นโชว์กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อผ้า เครื่องหนัง สิ่งทอ ผ้าพื้นเมือง และชาติพันธุ์ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรและด้านสิ่งแวดล้อม

โดยการนี้ หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน โดยจะมีพิธีมอบประทานใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้รับมอบกองทุน 1.นักเรียนนายสิบ รุ่น 125 2.โครงการห้วยทรายโมเดล 3.โครงการก่อสร้างพระเจดีย์ พระเจ้าทันใจ วัดป่าแฝก หนองป่ายาง

ทั้งนี้ โครงการห้วยทรายโมเดล ด้านของการพัฒนาบุคลากรนั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องของบุคลากรตลอด 8ปี และเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ช่องทางหาตลาดใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาด และผู้อุปโภค

ด้าน จ.ส.อ.สายัณห์ จันนรานนท์ ผู้สนับสนุนโครงการห้วยทรายโมเดล กล่าวว่า โครงการห้วยทรายโมเดลเป็นโครงการที่ดีและสามารถให้คนพื้นที่ได้นำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์มาต่อยอด โดยเฉพาะการจัดงานครั้งนี้จะได้นำมาจัดแสดงให้คนได้เห็นเป็นการเปิดโอกาส หรือเปิดช่องทางการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาด้วย โดยคาดว่าในช่วงจัดงานนี้จะมีเงินหมุนเวียน 7-8 ล้านบาท.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้