แม่แจ่มจัดกิจกรรม”วันดินโลก”ลั่นแก้ปัญหาดิน น้ำ ป่าพร้อมเดินหน้า “คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์”

แม่แจ่มจัดกิจกรรม”วันดินโลก”ลั่นแก้ปัญหาดิน น้ำ ป่าพร้อมเดินหน้า “คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์”

6 หมู่บ้านในอ.แม่แจ่มร่วม MOU กับมูลนิธิ Earth safe ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรลดใช้สารเคมี 100% มาเป็นเกษตรอินทรีย์ รับกิจกรรม”งานวันดินโลก”พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์ “แจ่ม”ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นายอำเภอ”บุญลือ”ยันคนแม่แจ่มตั้งใจแก้ปัญหาดิน น้ำป่าที่เสื่อมโทรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยใช้ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน

นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคมนี้อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดกิจกรรม “วันดินโลก”ขึ้น ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ รวมทั้งกล่าวปาฐถกาพิเศษเรื่อง คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์

นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า แม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมายาวนาน แต่อย่างไรก็ตามในแม่แจ่มก็มีโครงการหลวงถึง 2 แห่งคือโครงการหลวงปางอุ๋งและแม่แฮ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 คนแม่แจ่มจึงคิดคืนชีวิตให้แผ่นดินของเราโดยร่วมกันจัดกิจกรรมในวันดินโลก ซึ่งปี 2561 ได้กำหนดหัวข้อหลักการจัดงานว่า “ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”โดยเน้นความสำคัญของการ่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 2 ของการขจัดความอดอยากหิวโหยหรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี 2573 ด้วย

“ในขณะนี้มี 6 หมู่บ้านในอ.แม่แจ่มได้แสดงเจตนารมย์ที่จะลดการใช้สารเคมีเข้มข้นมาทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในกิจกรรมในงานวันดินโลกนี้ก็จะมีการลงนาม MOU ระหว่างมูลนิธิ Earth safe กับหมู่บ้านนาฮ่องใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกส้มก็จะมาเป็นส้มอินทรีย์  บ้านแม่สะงะ จากสตอเบอรี่สารเคมีเข้มข้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นสตอเบอรี่อินทรีย์ บ้านห้วยขมิ้นและบ้านแม่แฮเหนือก็จะเป็นหมู่บ้านที่ผลิตผัก ผลไม้เมืองหนาวอินทรีย์ และบ้านแม่หลุกับบ้านแม่ขี้มูกก็จะทำอ้อยอินทรีย์ นอกจากนี้ทางมูลนิธิ Earth safe ก็ยังจะได้ลงนาม MOU กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และบ้านขี้มูกในการผลิตผักอินทรีย์เพื่อเด็กนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนได้บริโภคอย่างปลอดภัยด้วย ในวันนั้นก็ยังมีการลง MOU ของอปท.8 แห่งของอ.แม่แจ่มที่จะปิดบ่อขยะและก็มีการคิกออฟหมอกควันไฟป่าด้วย”นายบุญลือ กล่าวและชี้แจงว่า

ทางอำเภอแม่แจ่มมีความตั้งใจว่าในวันดินโลกปี 2562 จะปิดบ่อขยะทุกแห่งในอำเภอแม่แจ่ม และเชื่อมั่นว่าในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงวันนั้นจะสามารถทำได้ และการที่คนในพื้นที่เองเป็นผู้ที่เสนอตัวจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร จากที่เคยใช้สารเคมีเข้มข้นมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเลิกใช้สารเคมี 100% เป็นสิ่งที่ดี โดยมีมูลนิธิ Earth safe เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนในการจัดอบรมและนำองค์ความรู้มาต่อยอดให้กับเกษตรกร

นายบุญลือ กล่าวต่อไปอีกว่า ทางอ.แม่แจ่มมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่าที่เสื่อมโทรมให้หวลกลับมาดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยใช้ศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อน ซึ่งทางมูลนิธิ Earth safe จะเป็นผู้ช่วยหาตลาดที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั้ง 6 หมู่บ้านโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยใช้แบรนด์ “แจ่ม”เป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ทางมูลนิธิ Earth safe เป็นผู้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ต้องง้อมาตรฐานจากภาคราชการ

“เนื่องจากพื้นที่ของอ.แม่แจ่ม 90% อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่เหลือก็อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรอินทรีย์ แต่หากยื่นขอรับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานรัฐ ก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพราะติดเงื่อนไขเรื่องพื้นที่ทำกิน ดังนั้นแบรนด์แจ่ม จะเป็นเกษตรอินทรีย์แบบไทยๆ ที่มูลนิธิ Earth safe ประธานเป็นเจ้าของโมเดิร์นเทรดและมีชื่อเสียงและยังเป็นผู้รับรองมาตรฐานมายาวนาน ได้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกรตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก จนกระทั่งนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย ก็เชื่อว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายใต้แบรนด์แจ่มนี้ด้วย เพราะแบรนด์นี้เป็นสิ่งที่ประชาชนตั้งใจผลิต และอนาคตแบรนด์แจ่มก็จะขยายไปถึงเรื่องของการทอ่งเที่ยว โฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกซึ่งล้วนเป็นแบรนด์ที่เกิดจากวิถีไทยทั้งสิ้น”นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวและว่า

ในวันเปิดงานวันดินโลก ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่มมาแจกฟรีถึง 100 ผลิตภัณฑ์ งานนี้เที่ยวฟรี กินฟรีและยังมีของติดไม้ ติดมือกลับบ้านด้วย ทางอำเภอแม่แจ่มจึงอยากเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมวันดินโลกในครั้งนี้ด้วย.

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้