เลือก สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ไร้ปัญหาเพราะเลือกกันเองในกลุ่มโดยจะมีผู้ผ่านการเลือกตั้ง 212 คนไปชิงระดับประเทศอีกครั้ง

เลือก สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ไร้ปัญหาเพราะเลือกกันเองในกลุ่มโดยจะมีผู้ผ่านการเลือกตั้ง 212 คนไปชิงระดับประเทศอีกครั้ง

- in headline, จับกระแสสังคม

บรรยากาศการเลือก สว. ระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะมีผู้ผ่านการเลือกตั้งจำนวน 212 คน ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ต่อไป

วันนี้ (22 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการลงคะแนนเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัด จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกกต.เชียงใหม่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และเมื่อถึงเวลา 09.00 น.ซึ่งสิ้นสุดเวลารายงานตัวตามกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงคะแนน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 265 คน อำเภอ ที่มีผู้สนใจสมัคร สว.มากที่สุดคือ อ.เมือง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 44 คน ในทุกกลุ่มอาชีพ สำหรับในภาพรวมกลุ่มที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด คือกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุกทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 58 คน รองลงมาเป็นกลุ่มที่ 8 คือ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 41 คน

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งส.ว.ในครั้งนี้มี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย

สำหรับ การเลือกตั้ง สว. ระดับจังหวัด ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงคะแนนเลือกกันเองภายในกลุ่มเดียวกันคนละ 2 คน คัดเลือกให้ได้ในแต่ละกลุ่มจำนวน 4 คน รวมจะมี สว. ของจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มที่สมัครเองจำนวน 40 คนและจากการแนะนำขององค์กร อีก 8 คน รวมเป็น 48 คน ซึ่งในส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. ด้วยตนเอง ใน 10 กลุ่มอาชีพ จำนวน 218 คน โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวจำนวน 6 คน คงเหลือมาลงคะแนนวันนี้ทั้งสิ้นจำนวน 212 คน ทั้งนี้ในการลงคะแนนมีผู้สมัครจากกลุ่มองค์กรที่ไม่ต้องลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีผู้ผ่านการเลือกจากระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัดไม่เกิน 4 คน หลังเข้ารายงานตัวก็จะผ่านไประดับประเทศได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนในวันนี้ ก็จะได้ผู้สมัครในระดับจังหวัด ไปลงคะแนนเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 2 เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 200 รายชื่อ จากนั้น กกต.จะส่งรายชื่อให้ คสช.เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อในขั้นตอนสุดท้าย

You may also like

“มทร.ล้านนา” รวมพลังแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

จำนวนผู้