เผชิญวิกฤตฝุ่นจนหมดทาง สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่อนหนังสือถึง “ลุงตู่”ขอยกระดับมาตรการเผชิญเหตุฝุ่นควัน

เผชิญวิกฤตฝุ่นจนหมดทาง สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่อนหนังสือถึง “ลุงตู่”ขอยกระดับมาตรการเผชิญเหตุฝุ่นควัน

สภาลมหายใจเชียงใหม่สุดทนฝุ่นควันวิกฤตต่อเนื่อง ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ยกระดับมาตรการเผชิญเหตุมลพิษฝุ่นควัน ระยะ 2เดือน มี.ค.-เม.ย.

หลังจากที่ค่าฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 1 มี.ค.63 ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันระยะเผชิญเหตุร้ายแรงสุดระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

โดยในหนังสือดังกล่าวได้เรียกร้องใน 6 ประเด็น คือ 1. ให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคน้ำประปา-ไฟฟ้าในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน รวม 3 เดือนที่มีค่าฝุ่นรุนแรง ประชาชนมีภาระเพิ่มขึ้นจากการป้องกันตนเอง ใช้เครื่องไฟฟ้าฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ หน้ากากกันฝุ่น รวมถึงต้องใช้น้ำเพื่อรดบรรเทาฝุ่นละอองเพิ่มจากปกติ ยังไม่นับรวมภาระอันจากสุขภาวะที่ย่ำแย่ลง

  1. ต่อปัญหาการเกิดไฟไหม้ในที่โล่ง ทั้งเขตป่าและเขตเมืองอันเป็นสาเหตุหลักลำดับแรกๆ ของปัญหาที่ยังเกิดอยู่ต่อเนื่อง ให้ระดมทรัพยากร เจ้าหน้าที่ บุคลากร (เสือไฟ ป้องกันภัยฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร) และเครื่องจักรจากพื้นที่อื่นมาในเขตภาคเหนือตอนบน ให้เพียงพอกับ ขนาดจุดความร้อน / จุดเกิดไฟไหม้ / และสภาพยากลำบากภูมิประเทศ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่าให้เป็นภาระของมท้องถิ่น ชุมชน หรือ ประชาชน
  2. ให้ปรับปรุงระบบรายงานจุดไฟไหม้ ขนาดกลางและเล็กเข้าไปในรายงานและปฏิบัติการของศูนย์สั่งการฯ เพราะดาวเทียมมีรอบเวลา คือบ่ายโมง/บ่ายสอง และ ตีหนึ่ง/ตีสอง  ปรากฏว่ามีจุดอ่อนจากระบบการรายงาน เพราะมักจะมีการลอบเผาในช่วงเช้ามืด ทำให้จุดเกิดไฟไม่มีอยู่ในรายงานสั่งการ รอบปฏิบัติการตามหลังเหตุที่เกิดเกิน 10 ช.ม. ไฟลุกลาม ไม่ทันการณ์
  3. มาตรการเขตเมือง ให้เข้มงวดอย่างจริงจัง ใช้กฎหมายพิเศษหรือข้อกำหนดอื่นใด เพื่อห้ามปล่อยควันจากปากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างขนาดใหญ่ ในวันที่ ค่าอากาศเฉลี่ยเกินมาตรฐาน เพราะควันจากปากปล่องและการก่อสร้างเหล่านี้จะเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของฝุ่นควันยิ่งขึ้นไปอีก
  4. สำรวจพื้นที่เสี่ยงของแต่ละตำบลที่ยังไม่ถูกเผา หรือถูกเผาซ้ำซาก เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันพื้นที่ดังกล่าว โดยให้เพิ่มอัตราโทษการลักลอบเผา และจัดชุดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เสี่ยง ให้มีระบบป้องกันและติดตามเอาผิดจริงจัง แม้ว่าที่ผ่านมามีการตั้งด่านกลั่นกรองผู้ผ่านเข้าป่า และมาตรการปิดป่าของพื้นที่อนุรักษ์แต่ยังไม่เพียงพอ
  5. รักษาและให้กำลังใจพื้นที่ซึ่งรักษาและป้องกันการเผาไหม้ที่จัดการได้ดี เช่นพื้นที่ป่าชุมชน หรือ บางชุมชนที่รวมตัวเข้มแข็งเพื่อป้องกันรักษาพื้นที่ป่าละแวกของตน ให้รัฐบาลสนับสนุนกลุ่มจัดการดังกล่าวในระยะ 2 เดือน(มีนาคม-เมษายน) อย่างเร่งด่วน ทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ที่กลุ่มดังกล่าวร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสภาลมหายใจเชียงใหม่เป็นการรวมตัวของภาคเอกชน ภาคประชาชนและวิชาการที่เข้ามาขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาฝุ่นควัน โดยรวมตัวกันหลังจากที่ปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตฝุ่นควันและมีการเรียกร้อง ล่ารายชื่อให้เปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้สภาลมหายใจได้ทำงานร่วมกับทางจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนในภาคในเมือง แต่ก็ไม่สามารถลดสภาพปัญหาที่เคยเผชิญได้ เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าและฝุ่นควันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเผาพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าเท่านั้น.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้