เปิดแล้วงาน “หอการค้าแฟร์ 2017” งานแสดงสินค้าเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ในภาคเหนือระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย.นี้นำสินค้าส่งออกและสินค้าคุณภาพกว่า 1,200 บูธ

เปิดแล้วงาน “หอการค้าแฟร์ 2017” งานแสดงสินค้าเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ในภาคเหนือระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย.นี้นำสินค้าส่งออกและสินค้าคุณภาพกว่า 1,200 บูธ

เปิดแล้วงาน “หอการค้าแฟร์ 2017” งานแสดงสินค้าเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ในภาคเหนือระหว่างวันที่ 15-24 ก.ย.นี้นำสินค้าส่งออกและสินค้าคุณภาพกว่า 1,200 บูธให้ชม ช้อป ชิม คาดมีรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาท

16 กันยายน 2560 – จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นาย กลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย ร่วมกับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , รศ.ดร.วินัย ดะลันห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพันธวัสย์ วรพุฒิพงค์ ประธานจัดงานหอการค้าแฟร์ 2017 และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน “หอการค้าแฟร์ 2017” ภายใต้งาน “Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี”ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ในระหว่าง วันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 โดยมีสินค้าโอทอป สินค้าส่งออก และสินค้าคุณภาพมาตรฐาน กว่า 1,200 บูธ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน “หอการค้าแฟร์ 2017” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการบริโภค การท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 400,000 คน และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนถึง 120 ล้านบาท

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขัน การเสวนา การประกวด และการแสดงจากสถาบันการศึกษามากมายจาก 3 เวทีหลัก อาทิเวทีหอการค้าแฟร์ (ห้องราชพฤกษ์) ร่วมชมดนตรีจากศิลปินล้านนา อาทิ ไก่ พรรณิกา, ไม้เมือง, วงเดอะสะล้อ, อ้อม รัตนัง, น้อง ปฏิญญา, คำหล้า ธัญพร และหน้ากากระฆัง อาร์ม – กรกันต์ สุทธิโกเศศ จากเวที The Mask Singer, ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงเรียนหางดง,  การประกวดรำวงย้อนยุค, การประกวดตรากาแฟล้านนา, การประกวดบาริสต้าน้อย ฯลฯ        เวทีหอการค้า 5 เชียง ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา อาทิ เบิ้ม คาวบอย, คำหล้า ธัญพร, ตุ้ม เลอณอ, อ้อม รัตนัง, น้อง ปฏิญญา, ลูกทุ่่งตลกคำเมือง เหินฟ้า หน้าเลี่ยม, โฟลค์ซองเยาวชน และชัย หละปูน พร้อมเชียร์สำหรับการแข่งขัน ศึกดวลกิน และการแข่งขันส้มตำลีลาแม่บ้าน และการแข่งขันส้มตำสาวสวย        เวที StartUp ร่วมฟังการเสวนา หรือจะเป็น Business Show Case และ Business Matching มาพร้อมการ Update ธุรกิจ Ali Pay และ WeChat Pay ตลอด 9 วันเต็ม อาทิ วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “Introduction to user journey and user experience” โดยอ.ดร.ภรดา สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 – 15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ผ่อเจียงใหม่ตางหน้า 2580” โดยผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. เสวนาหัวข้อ “Smart Logistics ผลไม้ไทยบุกตลาดประเทศจีน” โดยอ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล รองหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์, คุณอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เวลา 16.40 – 18.30 น. เสวนาหัวข้อ “ผังเมืองเชียงใหม่” โดยคุณไพศาล สุธรรมวิทย์ เลขานายกเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่, คุณสมหวัง บุญระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และคุณปวรรธน์ ตันตยานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการและสถาปนิก

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น. “Business Matching” โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560 โดย สสว. CAMT และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 16.00 – 17.30 น. เสวนาหัวข้อ “สู่ความสำเร็จโดยสุดยอดผู้บริหาร” โดยคุณวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกลุ่มบริษัท วีกรุ๊ปคอนสตรัคชั่น จำกัด เจ้าของธุรกิจคุ้มขันโตกและคุ้มเจ้าพญารีสอร์ทและสปา, คุณนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร เครือระมิงค์กรุ๊ปและอดีตประธานหอการค้าเชียงใหม่ และดร.อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์  ประธานกรรมการนิ่มซี่เส็งกรุ๊ป

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น. “Business Show Case และ Business Matching” โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart SMEs (Lanna Digital Economy for SMEs) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ STEP และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 15.30 – 16.30 น. เสวนาหัวข้อ “Success Startup” การระดมทุน VC ลงทุนใน Startup โดยคุณกระทิง – เรืองโรจน์ พูนพล เจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทย

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. “บรรยาพิเศษ มารู้จัก Alipay กัน” โดยคุณภูริพันธ์ หาญกิจ Webpak Group เวลา 15.00 – 18.30 น. “เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระ” โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ช่วยธุรกิจให้ง่ายขึ้นด้วย WeChat Pay” โดยคุณอาทิตย์ จีระมณีชัย ตัวแทน WeChat Pay ภาคเหนือ เวลา 14.30 – 16.30 น. “IOT-Hig Data and Analytics” โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.00 – 18.30 น. “Cross Border e-Commerce สู่ตลาดประเทศจีน” โดยอ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. “Medical Hub and Digital Innovation โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 15.00 – 16.00 น. “อาหารตา อาหารสุขภาพ” โดย ดร.สรณะ สมโนวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมนวัตกรรม จาก NIA” คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ ผู้ประสานงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์กรมหาชน) สำนักงานภาคเหนือเวลา 15.00 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง “สู่ความสำเร็จโดยสุดยอดผู้บริหารรุ่นใหม่” โดยคุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด, คุณสมชาย ทองคำพูน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด, คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัย เชียงใหม่ จำกัด และคุณณัฐนารถ สินธุนาวา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. แถลงข่าว CM All Apps โดย อ.ดร.ภราดร สุรีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณศิริ รัชตเมธี CEO Gifmee by Instant9 เวลา 16.00 – 17.30 น. เสวนาหัวข้อ “โอกาสของคนเชียงใหม่ในการเป็น Startup” โดยผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และร่วมช้อป ชิม ชิล กับสินค้ามากคุณภาพจาก 11 โซนที่คัดสรรมาให้ได้เลือกจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 1,200 บูธ อาทิ   Zone A: ตลาดประชารัฐ ฉ่ำหวานทานไทยเท่ Zone B: ตลาด 5 เชียง  Zone C: MINI Motor Show  Zone D, E, F: สินค้าคุณภาพ หอการค้าแฟร์  Zone J: StarUp  Zone K: กาแฟในสวน  Zone L: Solar Cell  Zone M: Health และ Zone N: Lift Style.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้